Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Remont pomieszczeń: szatni i WC w budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Łokciowe Gmina Smołdzino. UWAGA! 12.12.2011 r. - wynik.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                Smołdzino, dn.5 grudnia 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont pomieszczeń: szatni i WC w budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Łokciowe Gmina Smołdzino.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Rozbiórka pieca węglowego kaflowego;
2. Odłączenie na czas remontu przyłączy instalacyjnych do pomieszczenia szatni i WC;
3. Demontaż zużytego okna oraz drzwi zewnętrznych;
4. Rozbiórka zużytej podłogi z desek w pomieszczeniu szatni wraz z usunięciem wypełnienia między belkami;
5. Skucie posadzki cementowej w pomieszczeniu WC i korytarza;
6. Wykucie otworu na osadzenie stolarki drzwiowej do WC;
7. Zamurowanie otworu w ściance działowej między pomieszczeniami szatni i WC;
8. Wykonanie drewnianej rynny do usuwania gruzu -cegieł, skuwanych warstw gładzi cementowej posadzki itp. (Wykonawca w kalkulacji może przyjąć wykonanie innego transportu gruzu);
9. Ustawienie rynny do gruzu;
10. Wymiana okna szt. 1;
11. Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1 z naprawą istniejącego naświetla;
12. Osadzenie drzwi wewnętrznych szt.2;
13. Wykonanie kanału wentylacyjnego pomieszczenia szatni i WC;
14. Naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej i ułożenie w bruzdach podtynkowych
15. Uzupełnienie ubytków tynków sufitów i ścian wewnętrznych;
16. Wykonanie nowych tynków ścian wewnętrznych i sufitów;
17. Wyłożenie ścian WC płytkami ceramicznymi do wys. 180 cm;
18. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną stropu w pomieszczeniach: szatni, WC i korytarza;
19. Wykonanie przyłączy urządzeń sanitarnych i odprowadzania ścieków;
20. Montaż muszli ustępowej szt. 1, montaż umywalki szt.1;
21. Montaż przepływowego podgrzewacza wody szt. 1 nad umywalką w WC;
22. Montaż elektrycznych konwektorów z automatycznym sterownikiem nadmuchu ciepłego powietrza: szt. 1 w szatni, szt. 1 w WC;
23. Malowanie ścian wewnętrznych dwukrotnie farbami klejowymi;
24. Malowanie dwukrotnie sufitów;
25. Montaż podlicznika dostawy energii elektrycznej do pomieszczeń świetlicy wiejskiej (odrębny pomiar zużycia energii elektrycznej);
26. Naprawa tynku cokołu na zewnątrz budynku;
27. Wykonanie wzdłuż ściany zewnętrznej opaski z płytek cementowych 45x45x5 cm;
28. Naprawa ubytków schodów cementowych zewnętrznych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 9.12.2011 r. do godz. 15:00.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Pani Halina Poleszak;
tel. 59 811 72 15, e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna;
2. Opis techniczny;
3. Wzór formularza ofertowego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /-/ Wójt Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lidia Orłowska-Getler

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz_ofertowy_-_zaA_A_cznik_nr_3.odt (ODT, 18.52Kb) 2011-12-05 07:55:22 397 razy
2 wynik.odt (ODT, 157.08Kb) 2011-12-05 07:55:22 411 razy
3 szczegA_lowa_specyfikacja_techniczna_zaA_A_cznik_nr_1.pdf (PDF, 655.12Kb) 2011-12-05 07:55:22 415 razy
4 opis_techniczny-_zaA_A_cznik_nr_2.pdf (PDF, 4.22Mb) 2011-12-05 07:55:22 426 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 05-12-2011 07:55:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 12-12-2011 14:36:07