Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Siecie, Gmina Smołdzino. UWAGA!12.12.2011 r. - wynik.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                      Smołdzino, dn. 5 grudnia 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Siecie, Gmina Smołdzino.


2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Ustalenia zawarte w SST dotyczą wykonania robót remontowych w zakresie:
- demontażu istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej;
- wykonania w/w instalacji w przewodach hermetycznych natynkowych;
- wykonanie zasilenia w energię elektryczną syreny alarmowej;
- montaż opraw oświetleniowych;
- montaż tablicy WLZ.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 9.12.2011 r. do godz. 15:00.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Pani Halina Poleszak;
tel. 59 811 72 15, e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna;
2. Plan sytuacyjny budynku OSP;
3. Wzór formularza ofertowego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                /-/ Wójt Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Lidia Orłowska-Getler

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 siecie_projekt_budowlano-wykonawczy.pdf (PDF, 2.02Mb) 2011-12-05 15:12:56 586 razy
2 plan_sytuacyjny_1.jpg (JPG, 390.45Kb) 2011-12-05 15:12:56 410 razy
3 wynik.odt (ODT, 158.35Kb) 2011-12-05 15:12:56 500 razy
4 formularz_ofertowy_siecie.odt (ODT, 18.59Kb) 2011-12-05 15:12:56 392 razy
5 plan_sytuacyjny_2.jpg (JPG, 458.07Kb) 2011-12-05 15:12:56 420 razy
6 specyfikacja_str2.jpg (JPG, 534.50Kb) 2011-12-05 15:12:56 426 razy
7 projekt_instalacji_elektrycznych_w_przyziemiu_i_na_poddaszu.pdf (PDF, 608.96Kb) 2011-12-05 15:12:56 423 razy
8 specyfikacja_str1.jpg (JPG, 684.87Kb) 2011-12-05 15:12:56 498 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 05-12-2011 15:12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 12-12-2011 14:37:51