Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - ślub konkordatowy

Wymagane dokumenty:

 1. Dowody osobiste do wglądu.

 2. Odpis aktu urodzenia – w przypadku urodzenia się przyszłych małżonków poza Gminą oraz gdy związek małżeński będzie zawierany poza Gminą Smołdzino.

 3. Osoby rozwiedzione – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu albo unieważnieniu.

 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec – powinien przedłożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ w swoim kraju oraz paszport. Ponadto przyszli małżonkowie składają podpisy po zapewnieniu o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłaty:

Sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

Nie podlega opłacie skarbowej pierwszy odpis aktu stanu cywilnego wydane przy sporządzeniu aktu.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: B.S. USTKA 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010 lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu Gminy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Smołdzino, pokój nr 5 (Urząd Stanu Cywilnego), tel. (59) 8117 215 wew. 122, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin załatwienia sprawy:

Na miejscu przy zgłoszeniu. Zaświadzcenie ważne jest przez trzy miesiące od daty wydania.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1741)

 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827)

Uwagi:

 1. Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.

 2. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

 3. Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.

 4. Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC zaświadczenie, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.

 5. Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych.

 6. Zaświadczenie wydaje kierownik USC właściwy dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 12-11-2012 12:16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 12-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 22-02-2018 14:22:40