Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny

Wymagane dokumenty:

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, w którym osoby zamierzające je zawrzeć złożyły kierownikowi USC zapewnienie pisemne, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z przyczyn ważnych dla strony kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która nie ukończyła 18 lat, chyba że ma zezwolenie z sądu.

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny złożyć następujące dokumenty:

  1. Dowody osobiste do wglądu.

  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec – powinien przedłożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ w swoim kraju oraz paszport. Ponadto przyszli małżonkowie składają podpisy o zapewnieniu o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokumenty składa się miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

Termin ślubu ustala się w momencie złożenia kompletu dokumentów.

Opłaty:

- obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

- dodatkowa opłata za ślub odbywający się poza urzędem - 1000,00 zł

Nie podlega opłacie skarbowej pierwszy odpis aktu stanu cywilnego wydany przy sporządzeniu aktu.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: B.S. USTKA 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010 lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu Gminy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Smołdzino, pokój nr 5 (Urząd Stanu Cywilnego), tel. (59) 8117 215 wew. 122, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin załatwienia sprawy:

Na miejscu przy zgłoszeniu.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1741)

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2060 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Uwagi:

  1. Ślub można zawrzeć w każdym USC – nie ma rejonizacji.

  2. Osoba nie składa odpisu aktu urodzenia, jeżeli akt urodzenia został sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi sporządzenie aktu małżeństwa. Dowodem ustania małżeństwa jest odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 12-11-2012 12:23:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 12-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 02-03-2020 14:37:03