Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy ściennych w formacie A2 na rok 2022" 2021-11-09 13:10:26
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na rok 2022 w formacie B5, B6 i A4" 2021-11-05 12:24:33
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń rekreacyjnych ze środków Funduszu Sołeckiego" - dokument stracił ważność 2021-10-06 14:23:19
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń rekreacyjnych ze środków Funduszu Sołeckiego" - dokument stracił ważność 2021-09-15 10:48:46
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na zadanie pn. "Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Funduszu Sołeckiego" - dokument stracił ważność 2021-08-31 12:15:20
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gardna Wielka" 2021-07-19 14:34:20
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Remont drogi gminnej nr G102006G w miejscowości Smołdzino" 2021-06-24 08:15:02
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gardna Wielka" - dokument stracił ważność 2021-06-21 11:53:52
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. "Zakup i dostawa 12 sztuk laptopów i 2 sztuk tabletów dla Gminy Smołdzino w ramach Programu Zdalna Szkoła+" 2021-04-26 19:27:49
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zadania Część I: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa Domu Twórczego Rybactwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie; Część II: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Remont pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie wraz z aranżacją wnętrz" 2021-04-26 11:22:56
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Dostawa żużla paleniskowego o kodzie 10 01 80 na potrzeby dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino" - dokument stracił ważność 2021-04-06 13:35:30
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych" - dokument stracił ważność 2021-04-02 11:39:33
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino" 2021-03-05 11:25:30
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Świadczenie usług psychologicznych dla mieszkańców Gminy Smołdzino w tym: osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2021 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Smołdzino na 2021 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Smołdzino na lata 2021-2022" - dokument stracił ważność 2021-03-03 09:44:16
dokument Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zastępującego zadania: ,,Wykonanie przeglądów rocznych obiektów należących do Gminy Smołdzino oraz przegląd placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Smołdzino w latach 2021/2024" - dokument stracił ważność 2021-01-27 13:05:05
dokument Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zastępującego zadania: ,,Sukcesywna dostawa opału drzewnego ? pelletu przeznaczonego na potrzeby Urzędu Gminy Smołdzino w ilości 30 ton wraz z rozładunkiem w workach do 15 kg na 2021 rok" 2021-01-11 14:28:00
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zastępującego zadania: ,,Zakupu i dostawa węgla opałowego, kamiennego oraz koksu dla Urzędu Gminy w Smołdzinie oraz budynek remizy OSP Smołdzino, w sezonie grzewczym 2021". 2021-01-07 15:05:15
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zastępującego zadania: ?Wykonanie przeglądów rocznych obiektów należących do Gminy Smołdzino oraz przegląd placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Smołdzino w latach 2021/2024" 2021-01-07 14:58:00
dokument Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zastępującego zadania: ?Wywóz nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych do punktu zlewnego w Smołdzinie na terenie Gminy Smołdzino w roku 2021" 2021-01-07 14:49:18
dokument Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zastępującego zadania:,,Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych -mieszkania i lokale (zgodnie załącznikiem nr 1 do umowy) oraz budynek biurowy Urzędu Gminy w Smołdzinie, budynek remizy OSP Smołdzino, budynek remizy OSP Gardna Wielka, budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w latach 2021/2024". 2021-01-07 14:14:35