Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2021

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta gminy Smołdzino z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Smołdzino na lata 2022-2027. 2022-01-04 11:35:07
dokument Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Smołdzino. 2022-01-04 11:32:10
dokument Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Smołdzino. 2022-01-04 11:31:25
dokument Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok. 2022-01-04 11:30:27
dokument Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czyszczących dla pracowników Urzędu Gminy Smołdzino. 2022-01-03 13:24:58
dokument Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w zaproszeniu do składania ofert na podstawie ustawy z11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp na zadanie pn.: "Sukcesywna dostawa opału drzewnego - pelletu przeznaczonego do ogrzewania budynku należącego do Gminy Smołdzino przy ul. Kościuszki 24 w ilości 36 ton wraz z rozładunkiem w workach do 15 kg na 2022 rok" 2022-01-03 13:03:34
dokument Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 grudnia 2021 r.w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2022. 2021-12-31 11:50:43
dokument Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok. 2021-12-31 11:49:01
dokument Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 grudnia 2021 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2021-12-31 11:47:06
dokument Zarządzenie nr 86/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 grudnia 2021 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Smołdzino. 2021-12-31 11:45:38
dokument Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 grudnia 2021 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwestycji pn. "Remont drogi gminnej nr G102006G w miejscowości Smołdzino" 2021-12-31 11:42:41
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zastępującego zadania: ?Wywóz nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych do punktu zlewnego w Smołdzinie na terenie Gminy Smołdzino w roku 2022? 2021-12-31 11:39:18
dokument Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok. 2021-12-10 13:37:54
dokument Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.)- dalej: ustawa Pzp na zadanie pn.: "Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na terenie cmentarzy komunalnych w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z Urzędu Gminy Smołdzino w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022r." 2021-12-08 08:55:51
dokument Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-08 08:49:31
dokument Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok. 2021-12-08 08:46:54
dokument Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp na zadanie pn.: "Zakup i dostawa energii elektrycznej dla obiektów na terenie Gminy Smołdzino w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. 2021-12-07 15:20:56
dokument Zarządzenie Nr 69A/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie. 2021-12-07 15:13:48
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok. 2021-12-02 13:26:19
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2022 rok. 2021-12-02 13:22:19
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2022-2036 2021-12-02 13:18:33
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie 2021-12-01 12:42:47
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie 2021-11-17 14:52:52
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-11-03 08:59:56
dokument Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-10-25 11:10:45
dokument Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-10-25 11:06:50
dokument Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. 2021-10-18 11:09:45
dokument Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-09-30 11:56:42
dokument Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta gminy Smołdzino z dnia 10 września 2021 r. w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2022 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata następne 2021-09-14 13:12:46
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-09-14 13:10:28
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-09-07 10:19:22
dokument Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie aktualizacji treści zarządzenia w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy 2021-08-25 13:28:10
dokument Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-08-24 15:26:08
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10,3 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku 2021-08-23 07:58:14
dokument Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-08-11 15:11:30
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwestycji pn. ,,Remont drogi gminnej nr G102006G w miejscowości Smołdzino" 2021-08-06 10:38:03
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwestycji pn. ,,Rozbudowa oraz remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gardna Mała" 2021-08-06 10:37:03
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego średniego marki VOLVO 2021-08-04 11:02:17
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-08-02 14:25:44
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 r. 2021-07-29 14:25:28
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-07-20 14:19:22
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-07-15 08:21:10
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-07-15 08:20:22
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-07-15 08:18:26
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Smołdzinie 2021-06-24 14:53:23
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. ,,Remont drogi gminnej nr G102006G w miejscowości Smołdzino" (Nr referencyjny postępowania: ZP.III.271.9.2021) 2021-06-23 10:46:50
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. ,,Rozbudowa oraz remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gardna Mała" (Nr referencyjny postępowania: ZP.III.271.8.2021) 2021-06-23 10:45:54
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do weryfikacji spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w pomieszczeniach, w których będzie funkcjonował Klub Dziecięcy w Smołdzinie 2021-06-23 10:44:23
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-06-23 10:41:55
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 czerwca w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomości zabudowane oznaczone geodezyjnie Nr: 212/1, 212/2, 212/3 położone w obrębie Wierzchocino, stanowiące mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu nieograniczonego oraz ogłoszenie wykazu 2021-06-15 12:10:20
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 66/2018 z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino 2021-06-15 12:09:36
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Smołdzino. 2021-06-07 14:48:58
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-06-02 15:20:36
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-05-19 14:42:35
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwestycji pn. ,,Remont pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie wraz z aranżacją wnętrz" 2021-05-17 13:08:20
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego środka trwałego w postaci autobusu do 3,5 t. będącego własnością Gminy Smołdzino 2021-05-17 13:07:18
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwestycji pn. ,,Budowa Domu Twórczego Rybactwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie" 2021-05-17 13:05:09
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-05-05 12:48:39
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-04-26 09:02:42
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzącego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego środków trwałych w postaci autobusu oraz samochodu ciężarowego do 3,5 t. będących własnością Gminy Smołdzino 2021-04-19 15:14:36
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 kwietnia 2021 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Smołdzino 2021-04-19 15:13:53
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-04-16 10:45:04
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia form przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych 2021-04-12 14:51:35
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego środków trwałych w postaci autobusu oraz samochodu ciężarowego do 3,5 t. będących własnością Gminy Smołdzino 2021-04-08 09:06:23
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-04-02 07:43:06
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Smołdzino na 2020 rok 2021-03-30 12:18:57
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. ,,Remont pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie wraz z aranżacją wnętrz" (Nr referencyjny postępowania: ZP.III.271.5.2021) 2021-03-23 09:00:28
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Smołdzino 2021-03-23 08:59:29
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. ,,Budowa Domu Twórczego Rybactwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie" 2021-03-16 13:13:54
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-03-04 14:48:49
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2021-03-01 12:02:02
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-03-01 09:07:26
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki oparte jest na przesłance z art. 214 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm) ? dalej zwaną: ustawą Pzp na zadanie pn.: ,,Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Smołdzino" 2021-03-01 09:06:27
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku 2021-02-24 12:43:37
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków w konkursie organizowanym przez Gminę Smołdzino, którego celem jest wyłonienie jednego sołectwa, dla którego jednostka samorządu terytorialnego wystąpi z wnioskiem o przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pn. ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021" realizowanych na terenach wiejskich 2021-02-10 12:14:28
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz. 2019 ze zm.) - dalej ustawa Pzp na zadanie pod nazwą: ,,Zakup i dostawa energii elektrycznej dla obiektów na terenie Gminy Smołdzino w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r." 2021-02-08 15:05:21
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady zgłaszania sołectw Gminy Smołdzino do konkursu zorganizowanego przez Gminę Smołdzino, którego celem jest wyłonienie jednego sołectwa, dla którego jednostka samorządu terytorialnego wystąpi z wnioskiem o przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021" realizowanych na terenach wiejskich 2021-02-08 15:03:23
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2021-02-08 14:08:19
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2021-01-27 12:01:40
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp na zadanie pn.: ,,Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na terenie cmentarzy komunalnych w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z Urzędu Gminy Smołdzino w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r." 2021-01-27 12:00:34
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym SKODA FABIA 1.4 nr. rej. GSL63856 2021-01-27 11:58:59
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady zgłaszania sołectw Gminy Smołdzino do konkursu zorganizowanego przez Gminę Smołdzino, którego celem jest wyłonienie jednego sołectwa, dla którego jednostka samorządu terytorialnego wystąpi z wnioskiem o przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą ?Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021? realizowanych na terenach wiejskich. 2021-01-27 11:56:13
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok. 2021-01-27 11:54:30
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Smołdzino w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki i promocji w 2021 r. 2021-01-19 15:15:18
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2021 rok. 2021-01-19 15:14:21
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2021 rok. 2021-01-19 15:13:09
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smołdzino. 2021-01-19 15:11:49
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Smołdzinie do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r 2021-01-19 15:10:18
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną nr 118/3 położoną w obrębie Wierzchocino wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia w trybie przetargu nieograniczonego oraz ogłoszenie wykazu 2021-01-19 15:08:13
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 stycznia 2021 r w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość nr 118/2 zabudowaną budynkiem gospodarczym położoną w obrębie Wierzchocino wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia w trybie przetargu nieograniczonego oraz ogłoszenie wykazu 2021-01-19 15:07:27
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 stycznia 2021 r w sprawie przeznaczenia działek nr 154, 187 obręb Czysta do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat oraz ogłoszenie wykazu. 2021-01-19 15:06:21
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Smołdzinie powołanego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 2021-01-12 14:15:07
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2021 2021-01-12 14:14:04
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-01-12 14:12:37
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2021-01-12 14:10:20