Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

2. W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa

3. Oryginał dowodu opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3

pokój nr 3 (Biuro Obsługi Klienta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty:

Wydanie decyzji

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1086) zmienia się opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tj. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Od 24 lipca 2020 r. opłata ta niezależnie

od rodzaju wnioskowanej inwestycji

wynosić będzie 598 zł.

Zwolnienie od opłaty dotyczy jedynie przypadku jeżeli wydanie decyzji następuje na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu wskazanego we wniosku.

Zmiana ta następuje w wyniku zmian ustawowych niezależnych od Gminy, które tę radykalnie podwyższoną opłatę muszą egzekwować.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego prokury, lub jego odpisu, wypisu, lub kopii - 17,00 zł

Poświadczenie zgodności z oryginałem kopii przedłożonego pełnomocnictwa - 5,00 zł

W tytule wpłaty wpisać  "Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" lub "Opłata skarbowa za decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego".

Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7  ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, czynności niepodlegające opłacie skarbowej – zgodnie z art. 2 ww. ustawy i zgodnie z IV. kol. 4 wykazu stanowiącego załącznik do ww. ustawy.

 Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Gminy:

B.S. Ustka 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r.,poz. 199, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1275 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino.

Na wydane, w toku postępowania, postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, ul. Jan Pawła II 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Dodatkowe informacje, uwagi:

Decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego.

W przypadku nie wydania decyzji, opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek wnioskodawcy.

Po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano zapłaty, opłata nie podlega zwrotowi.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 28_03_2018_10_01_38_wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.odt (ODT, 17.61Kb) 2018-03-28 10:01:38 258 razy
2 wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.pdf (PDF, 54.88Kb) 2018-03-28 10:01:38 312 razy
3 wniosek_o_wydanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.odt (ODT, 11.41Kb) 2011-05-30 14:31:55 606 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 30-05-2011 14:31:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Łukaszewicz 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Beata Hrywniak 04-12-2020 12:42:40