Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dodatek energetyczny

 

Informacje w sprawie przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z klauzulą informacyjną dot. zasad przetwarzania danych osobowych.

          Wydział prowadzący

Referat Promocji, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

 2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro podawcze Urzędu Gminy Smołdzino - pokój nr 3.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Urzędzie Gminy Smołdzino osobiście, telefonicznie pod nr telefonu -(59/8117215) codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pocztą elektroniczną.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755).

 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino.

Inne informacje

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy;

 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c );

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku;

 • Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw energii, na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 755);

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

 1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;

 2. na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego do pobrania poniżej w pliku załącznika.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf (PDF, 85.27Kb) 2020-01-08 11:35:56 146 razy
2 wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.odt (ODT, 19.79Kb) 2020-01-08 11:35:56 142 razy
3 klauzula informacyjna dot. zasad przetwarzania danych osobowych do wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf (PDF, 74.90Kb) 2020-01-08 11:35:56 149 razy
4 WNIOSEK.odt (, 30.83Kb) 2016-01-22 11:25:46 403 razy
5 WNIOSEK.pdf (PDF, 29.35Kb) 2014-01-30 14:48:58 271 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Szczkarewicz 30-01-2014 14:45:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Janulewicz-Szczypior 30-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Edyta Szczkarewicz 08-01-2020 11:39:02