Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne poniżej 130000 złotych

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog 2022 2022-02-04 13:50:58
katalog 2021 2021-01-07 14:09:06
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Usługi biegłych sądowych w zakresie wykonania badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu". 2020-12-15 14:50:54
dokument Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy ściennych w formacie A2 na rok 2021". - dokument stracił ważność 2020-11-03 13:47:02
dokument Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na rok 2021 w formatach B5,B6 i A4" - dokument stracił ważność 2020-10-27 14:49:34
dokument Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: modernizacja wykładzin sal dydaktycznych oraz korytarza Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie, modernizacja toalet Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie, modernizacja kotłowni Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie". - dokument stracił ważność 2020-10-07 08:31:50
dokument Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie. "Zakup, dostawa oraz montaż wiaty drewnianej w miejscowości Retowo" - dokument stracił ważność 2020-09-24 11:58:29
dokument Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Smołdzino" - dokument stracił ważność 2020-09-10 13:27:24
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wierzchocino" - dokument stracił ważność 2020-07-17 10:39:11
dokument Zaproszenie do składania ofert. Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków właścicieli obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Smołdzino - dokument stracił ważność 2020-07-02 15:11:02
dokument Zaproszenie do składania ofert ?Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków właścicieli obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Smołdzino? 2020-06-22 10:03:43
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup i dostawa 12 sztuk laptopów dla Gminy Smołdzino w ramach projektu "Zdalna szkoła" - dokument stracił ważność 2020-05-25 09:01:59
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Koszenie i sprzatanie trawy z wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Smołdzino" - dokument stracił ważność 2020-04-30 11:34:32
dokument Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino - dokument stracił ważność 2020-03-19 12:17:16
dokument Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łokciowe 2020-02-18 08:59:01
dokument Sporządzanie projektów decyzji i projektów zmian i przeniesienia decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszaru Gminy Smołdzino w roku 2020. 2019-12-10 11:56:12
dokument Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych (mieszkania i lokale zgodnie z załącznikiem nr 1_opis przedmiotu zamówienia) oraz w budynku Urzędu Gminy Smołdzino, budynku remizy OSP Smołdzino, budynku remizy OSP Gardna Wielka i budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w 2020 roku 2019-12-05 09:36:42
dokument Zakup, dostawa węgla i koksu na potrzeby Urzędu Gminy Smołdzino - dokument stracił ważność 2019-12-05 09:30:16
dokument Zaproszenie do składania ofert na wywóz i transport nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych do punktu zlewnego w miejscowości Smołdzino z miejscowości Żelazo, Komnino, Gardna Wielka - dokument stracił ważność 2019-12-03 09:35:24
dokument Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Remont drogi gminnej nr G102008G w miejscowości Smołdzino 2019-11-26 15:14:51
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie zakup, montaż i zalanie płynem do instalacji grzewczych, chłodniczych pieca w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smołdziński Las 45 - dokument stracił ważność - dokument stracił ważność 2019-11-22 12:57:55
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie "Remont, modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w budynku przy ulicy Plac Wolności 7 w Gardnie Wielkiej o pow. zabudowy 199,72 m2" - dokument stracił ważność 2019-11-08 09:58:58
dokument Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Smołdzińki Las" - dokument stracił ważność 2019-09-30 14:28:57
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie ,,Zakup 10 lamp solarowych ulicznych oraz 10 lamp parkowych solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po 1 sztuce" - dokument stracił ważność 2019-09-10 13:51:55
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, bramek piłkarskich posiadających certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami, a także ławek i stolików piknikowych z ławkami oraz koszy na śmieci na place w miejscowościach:Człuchy, Kluki, Siecie, Witkowo z funduszu sołeckiego" - dokument stracił ważność 2019-09-03 13:18:48
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa przyczepy z wyposażeniem do przewozu łodzi Sportis S-4800 dla OSP Gardna Wielka" - dokument stracił ważność 2019-09-02 12:01:01
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy ściennych w formacie A2 na rok 2020" - dokument stracił ważność 2019-08-20 12:02:03
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na rok 2020 w formatach B5, B6 i A4" - dokument stracił ważność 2019-08-20 11:53:54
dokument Zaproszenie do składania ofert na dostawę podestów scenicznych - dokument stracił ważność 2019-08-02 14:36:33
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla Gminy Smołdzino" - dokument stracił ważność 2019-06-04 14:22:20
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Koszenie i sprzątanie trawy z wyznaczonych miejsc na terenie gminy Smołdzino" 2019-05-15 14:57:24
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ,,Roboty remontowe polegające na wymianie okładzin podłogowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie" 2019-02-08 13:43:08
dokument Informacja z otwarcia ofert ,,Roboty remontowe polegające na wymianie okładzin podłogowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie" 2019-02-08 11:10:41
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania ,,Roboty remontowe polegające na wymianie okładzin podłogowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie" 2019-01-25 15:02:59
dokument SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" - dokument stracił ważność 2018-11-29 14:46:00
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 18 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po 1 sztuce" 2018-08-22 11:05:23
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" 2018-08-06 14:35:43
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 16 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po jednej sztuce" 2018-08-02 13:22:58
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi i stołem w środku, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" 2018-07-25 15:26:42
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" 2018-07-20 12:47:16
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Dostawa zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie" 2018-07-13 09:39:09
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup oraz dostawa: materiałów budowlanych do budowy grilla/paleniska zewnętrznego, materiałów do budowy ławek oraz dostawa ogrodowych lamp solarnych w związku z realizacją projektu ,,Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" - dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych 2018-06-28 10:03:27
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" 2018-06-21 12:15:04
dokument Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby wszystkich obiektów Gminy Smołdzino w okresie 01.01.2018 - 31.12.2019 2017-11-15 11:30:43
dokument Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2017-11-13 14:13:07
dokument Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Smołdzino oraz wskazanych jednostek organizacyjnych - dokument stracił ważność 2017-09-14 13:52:06