Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przynależność do stowarzyszeń

Stowarzyszenia i Związki do których należy Gmina Smołdzino

 

I. Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi

siedziba: pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

tel. 61 8132355

 

Celem działalności stowarzyszenia jest:: reprezentowanie i występowanie w imieniu samorządów przy współdziałaniu z parkami Narodowymi, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracji państwowej, innych instytucji oraz osób fizycznych.

 2. Współudział w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele Stowarzyszenia.

 3. Współpraca w zakresie promocji członków Stowarzyszenia.

 4. Dążenie do uzyskania dodatkowej subwencji z racji utraconych dochodów z terenów parków Narodowych.

 5. Dążenie do zwrócenia Parków Narodowych z innymi podmiotami gospodarczymi w zasadach prowadzenia działalności gospodarczej.

 6. Pozyskiwanie nowych członków do stowarzyszenia.

 7. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem.

 8. Realizowanie innych zadań, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia.

 

II. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Słupi

siedziba: ul. Poznańska 1A, 76-200 Słupsk

tel./fax 598468574

Nr KRS 0000250440

 

Celem działalności stowarzyszenia jest: działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności:

 1. rozwój obszarów wiejskich,

 2. budowanie i promocja wizerunku regionu,

 3. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działania fundacji,

 4. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności,

 5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska,

 6. wspieranie rozwoju edukacji i dorosłych na obszarach wiejskich,

 7. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,

 8. działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,

 9. wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,

 10. wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury turystycznej,

 11. wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej,

 12. zbliżenia między narodem polskim a innymi narodami,

 13. ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji i sztuki,

 14. wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej,

 15. wspieranie przedsiębiorczości,

 16. przeciwdziałanie bezrobociu,

 17. zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

 18. wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych,

 19. inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i gospodarczej,

 20. inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,

 21. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki społecznej,

 22. wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie alternatywnych źródeł energii,

 23. wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej.

 

III. Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej SŁUPIA

siedziba: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

tel.: 59 8425417

fax: 59 8423773

 

Celem działalności stowarzyszenia jest:

 1. rozwój turystyki w regionie słupskim szczególnie poprzez rozwój produktów markowych turystyki polskiej i zwiększenia ich konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym,

 2. promocja regionu oraz produktów markowych turystyki polskiej oferowanych w tym regionie,

 3. reprezentowanie interesów przedsiębiorców i innych osób zrzeszonych w stowarzyszeniu, w zakresie ich udziału w rozwoju produktów markowych turystyki,

 4. wspieranie realizacji Strategii Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego oraz przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Produktu Turystycznego,

 5. wspieranie działań administracji rządowej i samorządowej zmierzających do rozwoju turystyki

 

IV. Bank Żywności w Słupsku

siedziba: ul. Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk

 

Celem działalności stowarzyszenia jest:t działalność pożytku publicznego polegająca na :

 1. zapobieganiu marnotrastwa żywności,

 2. nieodpłatnym pozyskiwaniu żywności oraz nieodpłatnym jej przekazywaniu,

 3. zmniejszeniu obszarów niedożywienia poprzez przekazywanie żywności potrzebującym,

 4. wyzwalaniu postaw poszanowania żywności, szczególnie uwrażliwianie młodego pokolenia na problemy innych,

 5. promocji i organizacji wolontariatu,

 6. inicjowaniu i koordynowaniu działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem darów wśród osób potrzebujących,

 7. innych działaniach w zakresie pomocy społecznej.

 

V. Słowińska Grupa Rybacka

siedziba: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

tel.598154356

 

Celem działalności stowarzyszenia jest:

1. zrównoważony rozwój obszarów rybackich,

2. zrównoważony rozwój sektora rybactwa

3. poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa,

4. poprawa efektywności wykorzystania zasobów lokalnych,

5. rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybactwa,

6. ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa,

7.wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji,

 1. wspieranie różnicowania działalności gospodarczej na terenach zależnych od rybactwa,

 2. podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,

 3. rozwój i usprawnienie współpracy pomiędzy władzami publicznymi a organizacjami reprezentującymi sektor rybacki i podmiotami prywatnymi sektora rybackiego i innymi podmiotami powiązanymi z sektorem rybackim,

 4. wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o lokalne zasoby,

 5. opracowanie i wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,

 6. aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa,

 7. budowanie i promocja wizerunku regionu,

 8. upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z rozwojem obszarów zależnych od rybactwa,

 9. wspieranie rozwoju edukacji mieszkańców na obszarach zależnych od rybactwa,

 10. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych związanych z sektorem rybackim, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,

 11. przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa,

 12. inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach pratnerstwa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Hałas 07-01-2011 19:06:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Pawłów 07-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Edyta Szczkarewicz 23-08-2013 13:07:17