Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smołdzino. Beata Hrywniak 2022-01-13 08:31:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2022-2036. Beata Hrywniak 2022-01-13 08:25:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 5/5 obręb Wysoka, z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 10 lat oraz ogłoszenie wykazu Beata Hrywniak 2022-01-13 08:23:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. Beata Hrywniak 2022-01-13 08:21:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie oddania w użyczenie udziału wynoszącego 10/1000 w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 7/8 w obr. 2, położonej w Słupsku przy ulicy Sportowej, stanowiącej współwłasność Gminy Smołdzino. Beata Hrywniak 2022-01-13 08:19:14 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca dodatkowych polowań zbiorowych na obwodzie nr 24 Adam Fleszer 2022-01-12 13:22:44 dodanie dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Zarządzenie Nr 3/2022 Adam Fleszer 2022-01-10 20:44:14 dodanie dokumentu
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2022-01-10 20:42:34 dodanie dokumentu
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2022-01-10 20:41:26 dodanie dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonej dzierżawy - Zarządzenie Nr 05/2022 Adam Fleszer 2022-01-10 20:40:55 dodanie dokumentu
Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn.zm.) do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zastępującego zadania: ,,Sukcesywna dostawa opału drzewnego ? pelletu przeznaczonego do ogrzewania budynku należącego do Gminy Smołdzino przy ul. Kościuszki 24 w ilości 48 ton wraz z rozładunkiem w workach do 15 kg na 2022 rok" Jadwiga Osowska 2022-01-10 16:47:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Beata Hrywniak 2022-01-05 14:26:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2022 rok. Beata Hrywniak 2022-01-05 14:24:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Smołdziński Las gmina Smołdzino (działki nr 187 i 77/2). Adam Fleszer 2022-01-05 12:02:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino dla inwestycji polegającej na odbudowie pomostu widokowego nad jeziorem Gardno obręb ewidencyjny Gardna Jezioro gmina Smołdzino (działka nr 1/3) - zebranie materiału dowodowego Adam Fleszer 2022-01-05 11:59:42 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów styczeń czerwiec 2022 Adam Fleszer 2022-01-05 09:59:17 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów styczeń czerwiec 2022 Adam Fleszer 2022-01-05 09:56:50 dodanie dokumentu
INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO Beata Hrywniak 2022-01-04 11:39:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV /331/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2022 roku. Beata Hrywniak 2022-01-04 11:38:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta gminy Smołdzino z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Smołdzino na lata 2022-2027. Beata Hrywniak 2022-01-04 11:35:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Smołdzino. Beata Hrywniak 2022-01-04 11:32:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Smołdzino. Beata Hrywniak 2022-01-04 11:31:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok. Beata Hrywniak 2022-01-04 11:30:27 dodanie dokumentu
7 stycznia 2022 - Urząd Gminy Smołdzino będzie nieczynny Magdalena Bysiec 2022-01-04 07:45:59 dodanie dokumentu
Podatek leśny Adam Fleszer 2022-01-03 19:57:09 dodanie dokumentu
Podatek rolny Adam Fleszer 2022-01-03 19:54:56 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Adam Fleszer 2022-01-03 19:53:42 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości Adam Fleszer 2022-01-03 19:53:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/263/2021 RADY GMINY SMOŁDZINO z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek opłaty, terminów jej płatności na terenie Gminy Smołdzino Adam Fleszer 2022-01-03 19:51:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czyszczących dla pracowników Urzędu Gminy Smołdzino. Beata Hrywniak 2022-01-03 13:24:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w zaproszeniu do składania ofert na podstawie ustawy z11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp na zadanie pn.: "Sukcesywna dostawa opału drzewnego - pelletu przeznaczonego do ogrzewania budynku należącego do Gminy Smołdzino przy ul. Kościuszki 24 w ilości 36 ton wraz z rozładunkiem w workach do 15 kg na 2022 rok" Beata Hrywniak 2022-01-03 13:03:34 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń GKRPA w Smołdzinie w I półroczu 2022 r. Beata Hrywniak 2022-01-03 12:45:21 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń GKRPA w Smołdzinie w I półroczu 2022 r. Beata Hrywniak 2022-01-03 12:44:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 grudnia 2021 r.w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2022. Beata Hrywniak 2021-12-31 11:50:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok. Beata Hrywniak 2021-12-31 11:49:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 grudnia 2021 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Beata Hrywniak 2021-12-31 11:47:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 86/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 grudnia 2021 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Smołdzino. Beata Hrywniak 2021-12-31 11:45:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 grudnia 2021 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwestycji pn. "Remont drogi gminnej nr G102006G w miejscowości Smołdzino" Beata Hrywniak 2021-12-31 11:42:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zastępującego zadania: ?Wywóz nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych do punktu zlewnego w Smołdzinie na terenie Gminy Smołdzino w roku 2022? Beata Hrywniak 2021-12-31 11:39:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Beata Hrywniak 2021-12-31 11:36:36 dodanie dokumentu