Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 55/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2024-05-22 13:54:06
Zarządzenie Nr 54/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok 2024-05-22 13:53:25
Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ,, Krzyżówka dobrej energii” w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o współpracy realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 2024-05-15 15:14:28
Zarządzenie Nr 52/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2024-05-15 14:47:46
Zarządzenie Nr 51/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok 2024-05-15 14:46:56
Zarządzenie Nr 50/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok 2024-05-15 14:45:58
Zarządzenie Nr 49/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok 2024-05-06 15:07:12
Zarządzenie Nr 48/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia do pełnienia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie 2024-05-06 13:12:25
Zarządzenie Nr 47/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku 2024-04-26 14:27:18
Zarządzenie Nr 46/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie 2024-04-24 14:58:07
Zarządzenie Nr 45/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Smołdzino tabletów do użytku służbowego 2024-04-24 14:56:25
Zarządzenie Nr 44/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2024-04-24 14:16:34
Zarządzenie Nr 43/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok 2024-04-24 14:14:55
Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 633/5 położonej w obrębie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino 2024-04-24 14:13:51
Zarządzenie Nr 41/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Smołdzino w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki i promocji w 2024 r. 2024-04-16 15:17:09
Zarządzenie Nr 40/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany treści zarządzenia nr 38/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2024 roku dniem wolnym od pracy 2024-04-16 11:48:23
Zarządzenie Nr 39/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Smołdzino 2024-04-16 11:46:12
Zarządzenie Nr 38/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2024 roku dniem wolnym od pracy 2024-04-11 14:14:44
Zarządzenie Nr 37/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie 2024-04-11 14:12:44
Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok 2024-04-10 12:38:21
Zarządzenie Nr 33/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2024-04-04 11:32:18
Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok 2024-04-04 11:31:20
Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2024 rok 2024-04-02 13:03:05
Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2024 rok 2024-04-02 13:01:21
Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2023 rok 2024-03-27 09:35:36
Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino w sprawie projektu pn. ,,Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smołdzino przez usługi społeczne" opracowanego w odpowiedzi na konkurs Nr FEMP.05.17-IZ.00-001/24 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027 2024-03-19 10:41:46
Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 13/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia wsparcia nauczycielom przedszkola w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli 2024-03-18 13:08:13
Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2024-03-14 10:44:42
Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok 2024-03-14 10:43:44
Zarządzenie Nr 26/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku. 2024-03-11 14:42:00
Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji w 2024 roku. 2024-03-11 14:40:50
Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2024-02-29 09:49:25
Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Smołdzino zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2024-02-29 09:48:06
Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżwy lokalu gospodarczego położonego w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Gardna Wielka, działka Nr 475, na czas oznaczony do 10 lat oraz ogłoszenie wykazu 2024-02-28 08:52:41
Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy budynku gospodarczego położonego na działce Nr 578/2 obręb Gardna Wielka, na czas oznaczony do 10 lat oraz ogłoszenie wykazu 2024-02-28 08:51:53
Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym położoną w miejscowości Bukowa, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat oraz ogłoszenie wykazu 2024-02-28 08:50:51
Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Smołdzino, w budynku przy ul. Kościuszki Nr 1A/1 z przeznaczeniem na siedzibę filii Banku Spółdzielczego Ustka, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 10 lat oraz ogłoszenie wykazu 2024-02-28 08:49:51
Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Smołdzino w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki i promocji w 2024 r. 2024-02-28 08:48:41
Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2024-02-28 08:45:11
Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok 2024-02-28 08:43:49
Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2024 rok 2024-02-01 13:54:31
Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2024 rok 2024-02-01 13:51:39
Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia wsparcia nauczycielom przedszkola w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli 2024-02-01 13:13:25
Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2024-02-01 13:11:43
Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok 2024-02-01 13:09:25
Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie organizacji punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Smołdzino 2024-02-01 12:57:07
Zarządzenia Nr 9/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, określenia specjalności i form kształcenia oraz zasad przyznawania dofinansowania w roku 2024 dla nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Smołdzino 2024-01-22 11:02:08
Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smołdzino 2024-01-17 12:02:39
Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2024-01-17 12:00:01
Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok 2024-01-17 11:58:50
Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pozastatutowe korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Świetlicy w Żelazie 2024-01-16 13:18:30
Zarządzdnie Nr 4/2023 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 /3 w miejscowości Gardna Mała w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiący własność Gminy Smołdzino, wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym oraz udziałem w niewydzielonych częściach wspólnych oraz ogłoszenie wykazu 2024-01-11 10:28:35
Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Kopernika Nr 4 w miejscowości Smołdzino w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiący własność Gminy Smołdzino, wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym oraz ogłoszenie wykazu 2024-01-11 10:27:49
Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 04 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2024-01-05 10:06:53
Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2024 rok. 2024-01-05 10:02:54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
05 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Administrator Administrator

Data publikacji:
05 sty 2024, godz. 09:48

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Administrator

Data aktualizacji:
05 sty 2024, godz. 09:48