Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne poniżej 130000 złotych


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino” w 2024 r. 2024-02-26 13:42:31
Zaproszenie do składania ofert „Świadczenie usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych gminy Smołdzino w 2024 roku” 2024-01-18 11:51:00
Kompleksowa obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych – przygotowanie i przeprowadzanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2024 2023-12-27 12:55:41
ZAPYTANIE OFERTOWE - Kompleksowa obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych 2023-12-06 13:57:08
Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania cenowego na wywóz nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych 2023-11-30 11:39:37
Kompleksowa obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych – przygotowanie i przeprowadzanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2024r. 2023-11-06 17:08:29
Dostawa pelletu drzewnego do Urzędu Gminy Smołdzino - (artykuł stracił ważność) 2023-09-20 10:46:42
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zastępującego zadania: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego w miejscowości Wierzchocino, obręb Smołdzino, działka nr 110, 183 z wyłączeniem zagospodarowania działki nr 103/1 (mała architektura)" 2023-08-18 12:47:06
Zakup laptopa, stacji dokującej oraz niszczarki 2023-07-28 19:57:44
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Boh. Warszawy 2, 76-214 Smołdzino” zgodnie z Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr PINB.5162.12.2022.WK 2023-07-03 14:04:16
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zastępującego zadania: Remont pokrycia dachowego budynku: "Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie" 2023-05-16 13:59:55
Zaproszenie do składania ofert „Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino”. 2023-03-31 09:52:40
2023 2023-01-02 10:08:20
2022 2022-02-04 13:50:58
2021 2021-01-07 14:09:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Usługi biegłych sądowych w zakresie wykonania badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu". 2020-12-15 14:50:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy ściennych w formacie A2 na rok 2021". - (artykuł stracił ważność) 2020-11-03 13:47:02
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na rok 2021 w formatach B5,B6 i A4" - (artykuł stracił ważność) 2020-10-27 14:49:34
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: modernizacja wykładzin sal dydaktycznych oraz korytarza Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie, modernizacja toalet Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie, modernizacja kotłowni Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie". - (artykuł stracił ważność) 2020-10-07 08:31:50
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie. "Zakup, dostawa oraz montaż wiaty drewnianej w miejscowości Retowo" - (artykuł stracił ważność) 2020-09-24 11:58:29
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Smołdzino" - (artykuł stracił ważność) 2020-09-10 13:27:24
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wierzchocino" - (artykuł stracił ważność) 2020-07-17 10:39:11
Zaproszenie do składania ofert. Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków właścicieli obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Smołdzino - (artykuł stracił ważność) 2020-07-02 15:11:02
Zaproszenie do składania ofert ?Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków właścicieli obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Smołdzino? 2020-06-22 10:03:43
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup i dostawa 12 sztuk laptopów dla Gminy Smołdzino w ramach projektu "Zdalna szkoła" - (artykuł stracił ważność) 2020-05-25 09:01:59
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Koszenie i sprzatanie trawy z wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Smołdzino" - (artykuł stracił ważność) 2020-04-30 11:34:32
Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino - (artykuł stracił ważność) 2020-03-19 12:17:16
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łokciowe 2020-02-18 08:59:01
Sporządzanie projektów decyzji i projektów zmian i przeniesienia decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszaru Gminy Smołdzino w roku 2020. 2019-12-10 11:56:12
Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych (mieszkania i lokale zgodnie z załącznikiem nr 1_opis przedmiotu zamówienia) oraz w budynku Urzędu Gminy Smołdzino, budynku remizy OSP Smołdzino, budynku remizy OSP Gardna Wielka i budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w 2020 roku 2019-12-05 09:36:42
Zakup, dostawa węgla i koksu na potrzeby Urzędu Gminy Smołdzino - (artykuł stracił ważność) 2019-12-05 09:30:16
Zaproszenie do składania ofert na wywóz i transport nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych do punktu zlewnego w miejscowości Smołdzino z miejscowości Żelazo, Komnino, Gardna Wielka - (artykuł stracił ważność) 2019-12-03 09:35:24
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Remont drogi gminnej nr G102008G w miejscowości Smołdzino 2019-11-26 15:14:51
Zaproszenie do składania ofert na zadanie zakup, montaż i zalanie płynem do instalacji grzewczych, chłodniczych pieca w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smołdziński Las 45 - dokument stracił ważność - (artykuł stracił ważność) 2019-11-22 12:57:55
Zaproszenie do składania ofert na zadanie "Remont, modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w budynku przy ulicy Plac Wolności 7 w Gardnie Wielkiej o pow. zabudowy 199,72 m2" - (artykuł stracił ważność) 2019-11-08 09:58:58
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Smołdzińki Las" - (artykuł stracił ważność) 2019-09-30 14:28:57
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie ,,Zakup 10 lamp solarowych ulicznych oraz 10 lamp parkowych solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po 1 sztuce" - dokument stracił ważność 2019-09-10 13:51:55
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, bramek piłkarskich posiadających certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami, a także ławek i stolików piknikowych z ławkami oraz koszy na śmieci na place w miejscowościach:Człuchy, Kluki, Siecie, Witkowo z funduszu sołeckiego" - (artykuł stracił ważność) 2019-09-03 13:18:48
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa przyczepy z wyposażeniem do przewozu łodzi Sportis S-4800 dla OSP Gardna Wielka" - (artykuł stracił ważność) 2019-09-02 12:01:01
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy ściennych w formacie A2 na rok 2020" - (artykuł stracił ważność) 2019-08-20 12:02:03
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na rok 2020 w formatach B5, B6 i A4" - (artykuł stracił ważność) 2019-08-20 11:53:54
Zaproszenie do składania ofert na dostawę podestów scenicznych - (artykuł stracił ważność) 2019-08-02 14:36:33
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla Gminy Smołdzino" - (artykuł stracił ważność) 2019-06-04 14:22:20
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Koszenie i sprzątanie trawy z wyznaczonych miejsc na terenie gminy Smołdzino" 2019-05-15 14:57:24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ,,Roboty remontowe polegające na wymianie okładzin podłogowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie" 2019-02-08 13:43:08
Informacja z otwarcia ofert ,,Roboty remontowe polegające na wymianie okładzin podłogowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie" 2019-02-08 11:10:41
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania ,,Roboty remontowe polegające na wymianie okładzin podłogowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie" 2019-01-25 15:02:59
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polsk - (artykuł stracił ważność) 2018-11-29 14:46:00
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 18 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po 1 sztuce" 2018-08-22 11:05:23
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" 2018-08-06 14:35:43
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 16 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po jednej sztuce" 2018-08-02 13:22:58
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi i stołem w środku, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo P 2018-07-25 15:26:42
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" 2018-07-20 12:47:16
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Dostawa zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie" 2018-07-13 09:39:09
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup oraz dostawa: materiałów budowlanych do budowy grilla/paleniska zewnętrznego, materiałów do budowy ławek oraz dostawa ogrodowych lamp solarnych w związku z realizacją projektu ,,Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" - 2018-06-28 10:03:27
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" 2018-06-21 12:15:04
Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby wszystkich obiektów Gminy Smołdzino w okresie 01.01.2018 - 31.12.2019 2017-11-15 11:30:43
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2017-11-13 14:13:07
Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Smołdzino oraz wskazanych jednostek organizacyjnych - (artykuł stracił ważność) 2017-09-14 13:52:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
23 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Data publikacji:
23 gru 2010, godz. 14:17

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
23 gru 2010, godz. 14:17