Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne poniżej 130000 złotych


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania cenowego na wywóz nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych 2023-11-30 11:39:37
Kompleksowa obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych – przygotowanie i przeprowadzanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2024r. 2023-11-06 17:08:29
Dostawa pelletu drzewnego do Urzędu Gminy Smołdzino - (artykuł stracił ważność) 2023-09-20 10:46:42
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zastępującego zadania: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego w miejscowości Wierzchocino, obręb Smołdzino, działka nr 110, 183 z wyłączeniem zagospodarowania działki nr 103/1 (mała architektura)" 2023-08-18 12:47:06
Zakup laptopa, stacji dokującej oraz niszczarki 2023-07-28 19:57:44
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Boh. Warszawy 2, 76-214 Smołdzino” zgodnie z Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr PINB.5162.12.2022.WK 2023-07-03 14:04:16
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zastępującego zadania: Remont pokrycia dachowego budynku: "Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie" 2023-05-16 13:59:55
Zaproszenie do składania ofert „Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino”. 2023-03-31 09:52:40
2023 2023-01-02 10:08:20
2022 2022-02-04 13:50:58
2021 2021-01-07 14:09:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Usługi biegłych sądowych w zakresie wykonania badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu". 2020-12-15 14:50:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy ściennych w formacie A2 na rok 2021". - (artykuł stracił ważność) 2020-11-03 13:47:02
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na rok 2021 w formatach B5,B6 i A4" - (artykuł stracił ważność) 2020-10-27 14:49:34
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: modernizacja wykładzin sal dydaktycznych oraz korytarza Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie, modernizacja toalet Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie, modernizacja kotłowni Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie". - (artykuł stracił ważność) 2020-10-07 08:31:50
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie. "Zakup, dostawa oraz montaż wiaty drewnianej w miejscowości Retowo" - (artykuł stracił ważność) 2020-09-24 11:58:29
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Smołdzino" - (artykuł stracił ważność) 2020-09-10 13:27:24
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wierzchocino" - (artykuł stracił ważność) 2020-07-17 10:39:11
Zaproszenie do składania ofert. Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków właścicieli obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Smołdzino - (artykuł stracił ważność) 2020-07-02 15:11:02
Zaproszenie do składania ofert ?Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków właścicieli obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Smołdzino? 2020-06-22 10:03:43
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup i dostawa 12 sztuk laptopów dla Gminy Smołdzino w ramach projektu "Zdalna szkoła" - (artykuł stracił ważność) 2020-05-25 09:01:59
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Koszenie i sprzatanie trawy z wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Smołdzino" - (artykuł stracił ważność) 2020-04-30 11:34:32
Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino - (artykuł stracił ważność) 2020-03-19 12:17:16
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łokciowe 2020-02-18 08:59:01
Sporządzanie projektów decyzji i projektów zmian i przeniesienia decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszaru Gminy Smołdzino w roku 2020. 2019-12-10 11:56:12
Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych (mieszkania i lokale zgodnie z załącznikiem nr 1_opis przedmiotu zamówienia) oraz w budynku Urzędu Gminy Smołdzino, budynku remizy OSP Smołdzino, budynku remizy OSP Gardna Wielka i budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w 2020 roku 2019-12-05 09:36:42
Zakup, dostawa węgla i koksu na potrzeby Urzędu Gminy Smołdzino - (artykuł stracił ważność) 2019-12-05 09:30:16
Zaproszenie do składania ofert na wywóz i transport nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych do punktu zlewnego w miejscowości Smołdzino z miejscowości Żelazo, Komnino, Gardna Wielka - (artykuł stracił ważność) 2019-12-03 09:35:24
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Remont drogi gminnej nr G102008G w miejscowości Smołdzino 2019-11-26 15:14:51
Zaproszenie do składania ofert na zadanie zakup, montaż i zalanie płynem do instalacji grzewczych, chłodniczych pieca w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smołdziński Las 45 - dokument stracił ważność - (artykuł stracił ważność) 2019-11-22 12:57:55
Zaproszenie do składania ofert na zadanie "Remont, modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w budynku przy ulicy Plac Wolności 7 w Gardnie Wielkiej o pow. zabudowy 199,72 m2" - (artykuł stracił ważność) 2019-11-08 09:58:58
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Smołdzińki Las" - (artykuł stracił ważność) 2019-09-30 14:28:57
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie ,,Zakup 10 lamp solarowych ulicznych oraz 10 lamp parkowych solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po 1 sztuce" - dokument stracił ważność 2019-09-10 13:51:55
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, bramek piłkarskich posiadających certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami, a także ławek i stolików piknikowych z ławkami oraz koszy na śmieci na place w miejscowościach:Człuchy, Kluki, Siecie, Witkowo z funduszu sołeckiego" - (artykuł stracił ważność) 2019-09-03 13:18:48
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa przyczepy z wyposażeniem do przewozu łodzi Sportis S-4800 dla OSP Gardna Wielka" - (artykuł stracił ważność) 2019-09-02 12:01:01
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy ściennych w formacie A2 na rok 2020" - (artykuł stracił ważność) 2019-08-20 12:02:03
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na rok 2020 w formatach B5, B6 i A4" - (artykuł stracił ważność) 2019-08-20 11:53:54
Zaproszenie do składania ofert na dostawę podestów scenicznych - (artykuł stracił ważność) 2019-08-02 14:36:33
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla Gminy Smołdzino" - (artykuł stracił ważność) 2019-06-04 14:22:20
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Koszenie i sprzątanie trawy z wyznaczonych miejsc na terenie gminy Smołdzino" 2019-05-15 14:57:24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ,,Roboty remontowe polegające na wymianie okładzin podłogowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie" 2019-02-08 13:43:08
Informacja z otwarcia ofert ,,Roboty remontowe polegające na wymianie okładzin podłogowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie" 2019-02-08 11:10:41
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania ,,Roboty remontowe polegające na wymianie okładzin podłogowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie" 2019-01-25 15:02:59
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polsk - (artykuł stracił ważność) 2018-11-29 14:46:00
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 18 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po 1 sztuce" 2018-08-22 11:05:23
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" 2018-08-06 14:35:43
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 16 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po jednej sztuce" 2018-08-02 13:22:58
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi i stołem w środku, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo P 2018-07-25 15:26:42
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" 2018-07-20 12:47:16
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Dostawa zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie" 2018-07-13 09:39:09
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup oraz dostawa: materiałów budowlanych do budowy grilla/paleniska zewnętrznego, materiałów do budowy ławek oraz dostawa ogrodowych lamp solarnych w związku z realizacją projektu ,,Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" - 2018-06-28 10:03:27
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" 2018-06-21 12:15:04
Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby wszystkich obiektów Gminy Smołdzino w okresie 01.01.2018 - 31.12.2019 2017-11-15 11:30:43
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2017-11-13 14:13:07
Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Smołdzino oraz wskazanych jednostek organizacyjnych - (artykuł stracił ważność) 2017-09-14 13:52:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
23 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Data publikacji:
23 gru 2010, godz. 14:17

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
23 gru 2010, godz. 14:17