Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne powyżej 130000 złotych

Tytuł Data publikacji
Remont i modernizacja budynków hydroforni i Stacji Uzdatniania Wody
Termin składania ofert: 2024-05-31 11:00
2024-05-07 08:10:00
„Kościół pw. Świętej Trójcy”
Minął termin składania ofert
2024-02-02 12:00:00
Roboty renowacyjne w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Smołdzinie przy ul. Kościelnej 1
Minął termin składania ofert
2023-12-11 16:10:00
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku 2024
Minął termin składania ofert
2023-11-24 08:29:56
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Smołdzino
Minął termin składania ofert
2023-08-28 20:45:00
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Ścieżki rowerowe R-10
Minął termin składania ofert
2023-08-09 20:30:00
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2023/2024
Minął termin składania ofert
2023-08-03 15:20:07
„Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gardnie Wielkiej w celu utworzenia Klubu Senior + II”
Minął termin składania ofert
2023-07-07 19:20:00
Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego w miejscowości Wierzchocino, obręb Smołdzino, działka nr 110, 183 z wyłączeniem zagospodarowania działki nr 103/1 (mała architektura)
Minął termin składania ofert
2023-07-05 14:02:54
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gardnie Wielkiej w celu utworzenia Klubu Senior +
Minął termin składania ofert
2023-06-13 20:15:00
Przebudowa drogi gminnej na działce nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2023-05-30 17:10:00
Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Człuchy
Minął termin składania ofert
2023-05-17 16:05:00
Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej na działce nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2023-04-11 13:00:00
Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Smołdzino
Minął termin składania ofert
2023-03-20 19:05:00
Przebudowa drogi gminnej na działce nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2023-03-08 13:15:00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie wraz z przebudową
Minął termin składania ofert
2023-01-30 15:28:01
Instalacje na budynkach użyteczności publicznej i indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy Smołdzino
Minął termin składania ofert
2023-01-09 18:55:56
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023r.
Minął termin składania ofert
2023-01-03 10:06:36
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Smołdzino oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Minął termin składania ofert
2022-12-05 12:36:52
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
Minął termin składania ofert
2022-11-08 10:44:11
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE Z WYŁĄCZENIEM SYSTEMU GRZEWCZEGO- ROBOTY DODATKOWE
Minął termin składania ofert
2022-11-08 09:56:31
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym granty PPGR-postępowanie uzupełniające
Minął termin składania ofert
2022-11-02 10:33:42
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SMOŁDZINO
Minął termin składania ofert
2022-10-28 14:51:57
Gmina Smołdzino. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
Minął termin składania ofert
2022-10-19 19:00:11
DOSTAWA PELLETU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SMOŁDZINO
Minął termin składania ofert
2022-08-18 14:56:27
Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Stojcino Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych określonych w art. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. dalej w treści zwana PZP?.)
Minął termin składania ofert
2022-08-18 13:32:13
Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Smołdzino
Minął termin składania ofert
2022-08-09 08:19:08
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina
Minął termin składania ofert
2022-08-03 07:49:08
ZAKUP 40 LAMP SOLARNYCH WRAZ Z MONTAŻEM NA TERENIE GMINY SMOŁDZINO ORAZ ?ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH NA TERENIE GMINY SMOŁDZINIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU
Minął termin składania ofert
2022-07-29 14:29:40
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. "Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Stojcino"
Minął termin składania ofert
2022-07-28 12:56:06
DOSTAWA PELLETU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SMOŁDZINO
Minął termin składania ofert
2022-07-28 08:14:48
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z wyłączeniem wymiany systemu grzewczego"
Minął termin składania ofert
2022-07-25 10:21:43
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Smołdzino w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku
Minął termin składania ofert
2022-07-19 10:52:07
ZAKUP 40 LAMP SOLARNYCH WRAZ Z MONTAŻEM NA TERENIE GMINY SMOŁDZINO
Minął termin składania ofert
2022-07-13 14:45:04
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Smołdzino w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku
Minął termin składania ofert
2022-07-11 15:05:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone w art. 3 oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina oraz projektu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoj
Minął termin składania ofert
2022-07-06 09:48:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone w art. 3 oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Smołdzino"
Minął termin składania ofert
2022-06-23 13:33:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone w art. 3 oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina oraz projektu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoj
Minął termin składania ofert
2022-06-15 11:26:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z wyłączeniem wymiany systemu grzewczego"
Minął termin składania ofert
2022-06-13 12:56:35
,,Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na terenie cmentarzy komunalnych w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z Urzędu Gminy Smołdzino w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2021 r.?
Minął termin składania ofert
2021-12-06 13:56:43
Gmina Smołdzino. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów należących do Gminy Smołdzino w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Minął termin składania ofert
2021-12-01 09:33:28
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr G102006G w miejscowości Smołdzino"
Minął termin składania ofert
2021-06-23 09:50:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. "Rozbudowa oraz remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gardna Mała"
Minął termin składania ofert
2021-06-18 09:19:26
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Smołdzino oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Minął termin składania ofert
2021-06-10 14:59:47
,,Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Smołdzino w okresie 18 miesięcy"
Minął termin składania ofert
2021-05-19 10:12:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. "Remont pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie wraz z aranżacją wnętrz"
Minął termin składania ofert
2021-03-22 11:03:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. "Budowa Domu Twórczego Rybactwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie"
Minął termin składania ofert
2021-03-16 09:36:55
,,Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Smołdzino"
Minął termin składania ofert
2021-02-18 07:44:12
,,Zakup i dostawa energii elektrycznej dla obiektów na terenie Gminy Smołdzino w okresie od dnia podpisania do dnia 31.12.2021 r."
Minął termin składania ofert
2021-01-27 18:55:16
,,Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na terenie cmentarzy komunalnych w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z Urzędu Gminy Smołdzino w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.?
Minął termin składania ofert
2021-01-18 13:39:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Smołdzino oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do Zakładu Unieszkodliw
Minął termin składania ofert
2020-12-08 12:52:07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa Domu Twórczego Rybactwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie"
Minął termin składania ofert
2020-09-21 13:38:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja wykładzin, toalet oraz kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie"
Minął termin składania ofert
2020-09-18 11:04:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Smołdzino"
Minął termin składania ofert
2020-08-26 15:26:40
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na zadanie: "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Smołdzino oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie w okresie 4 miesięcy"
Minął termin składania ofert
2020-08-18 14:11:40
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Smołdzino"
Minął termin składania ofert
2020-08-11 14:23:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wierzchocino"
Minął termin składania ofert
2020-07-16 13:33:33
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Smołdzino"
Minął termin składania ofert
2020-07-08 13:35:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Smołdzino oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiani
Minął termin składania ofert
2020-06-22 14:40:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Smołdzino w okresie 12 miesięcy"
Minął termin składania ofert
2020-06-03 14:00:55
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w pojemnikach z cmentarzy w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z pojemnika przy budynku Urzędu Gminy Smołdzino
Minął termin składania ofert
2020-03-10 09:48:20
Rozbudowa remizy OSP w Gardnie Małej- I etap- stan surowy zamknięty
Minął termin składania ofert
2019-12-05 12:58:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Remont drogi gminnej nr G102008G w miejscowości Smołdzino"
Minął termin składania ofert
2019-11-15 11:09:07
Zakup i dostawa energii elektrycznej dla obiektów na terenie Gminy Smołdzino w okresie 01.01.2020- 31.12.2020
Minął termin składania ofert
2019-11-14 13:59:07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Rozbudowa remizy OSP w Gardnie Małej - I etap - stan surowy zamknięty"
Minął termin składania ofert
2019-10-11 13:02:08
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Rozbudowa remizy OSP w Gardnie Małej - I etap - stan surowy zamknięty"
Minął termin składania ofert
2019-09-18 14:49:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Smołdziński Las"
Minął termin składania ofert
2019-09-06 14:17:34
Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych gminy Smołdzino w okresie 12 miesięcy oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów III
Minął termin składania ofert
2019-05-30 17:06:29
Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych (...)
Minął termin składania ofert
2019-05-16 09:11:40
Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w granicach administracyjnych gminy Smołdzino w okresie 12 miesięcy
Minął termin składania ofert
2019-05-16 08:48:36
Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych (...)
Minął termin składania ofert
2019-05-06 18:38:21
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
Minął termin składania ofert
2018-01-31 09:04:40
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Minął termin składania ofert
2017-10-04 14:58:16
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Minął termin składania ofert
2017-09-25 14:19:58
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych. Znak sprawy: OS.III.271.2.2017.
Minął termin składania ofert
2017-08-28 14:25:19
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych. Znak sprawy: OS.III.271.1.2017.
Minął termin składania ofert
2017-08-11 14:09:11
Zaproszenie do składania ofert: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na zadania pn. ,,Projekt na roboty budowlane" polegające na: 1.,,Adaptacja (prace remontowo - wykończeniowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania filii placówki przedszkolnej w Gardnie Wielkiej dla 18 dzieci w wieku 3,4,5 lat w tym 2 dzieci z niepełnosprawnościami" 2.,,Adaptacja (prace remontowo - wykończeniowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania placówki przedszkolnej w Smołdzinie dla 10 dzieci w
Minął termin składania ofert
2017-04-07 10:14:12
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 r.
Minął termin składania ofert
2017-01-20 10:45:02
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smołdzino oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Uwaga! 05.07.2016 r. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Minął termin składania ofert
2016-06-23 11:38:30
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino. Uwaga: 16.03.2016 r. unieważnienie postępowania.
Minął termin składania ofert
2016-03-04 09:28:08
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino: 21.01.2016 r. -unieważnienie postępowania
Minął termin składania ofert
2016-01-13 13:14:44
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino. 15.12.2015 r.-unieważnienie postępowania
Minął termin składania ofert
2015-12-02 10:39:08
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino składające się z dwóch oddzielnych opracowań: I:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków z m. Gardna Wielka do Smołdzina Tranzyt, II: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka. 01.12.2015 r. - unieważnien
Minął termin składania ofert
2015-11-20 12:40:29
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smołdzinie. 17.12.2015 r. -przedłużenie terminu związania z ofertą.
Minął termin składania ofert
2015-11-17 12:10:20
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino składające się z dwóch oddzielnych opracowań: I:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków z m. Gardna Wielka do Smołdzina Tranzyt, II: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka. 18.11.2015 r. -unieważnienie postępowania
Minął termin składania ofert
2015-11-10 14:12:02
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino. Uwaga: 02.11.2015 r. -1 pytanie Wykonawcy. 03.11.2015 r. -2 pytanie Wykonawcy. Uwaga: 06.11.2015 r. - unieważnienie postępowania.
Minął termin składania ofert
2015-10-27 13:54:24
Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Uwaga: 02.11.2015 r. - wynik postępowania.
Minął termin składania ofert
2015-10-23 14:03:47
Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Łokciowe i Żelazo.
Minął termin składania ofert
2015-10-20 12:31:13
Budowa obiektów małej architektury: na 4 stacyjkach rowerowych, na szlaku kajakowym oraz na punkcie widokowym wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji drugiego etapu projektu: Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino realizowanego w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, obję
Minął termin składania ofert
2015-03-16 11:36:18
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Komnino w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w m. Komnino, gmina Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Uwaga: 21.11.2014 r.- pytanie Wykonawcy.Uwaga: 1.12.2014 r.- sprostowanie, zmiana terminu składania ofert.Uwaga: 15
Minął termin składania ofert
2014-11-14 14:33:32
Budowa świetlicy środowiskowej w m. Żelazo. Uwaga-14.05.2014 r.- pytanie Wykonawcy; 2.06.2014 r.- wynik postępowania.
Minął termin składania ofert
2014-05-08 14:20:36
Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 710 170,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. 15.04.2014 r.- unieważnienie postępowania.
Minął termin składania ofert
2014-03-05 13:33:25
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych z podziałem na następujące części: Część I: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, przedmiotów szklanych od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów, następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć, odpowiedzialności cywilnej gminy Smołdzin
Minął termin składania ofert
2013-12-11 15:35:44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uwaga. 11.12.2013 r. modyfikacja SIWZ,12.12.2013 r. pytanie Wykonawcy., 13.12.2013 r.- pytanie Wykonawcy.17.12.2013 r.-zapytania Wykonawców.18.12.2013 r.-pytanie
Minął termin składania ofert
2013-12-09 13:22:07
Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 710 170,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.10.01.2014 r.- unieważnienie postępowania.
Minął termin składania ofert
2013-11-29 10:55:00
Usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino. Uwaga! 2.12.2013 r. - wynik postępowania.
Minął termin składania ofert
2013-11-20 11:19:04
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2013/2014 dróg, chodników, ciągów pieszo - jezdnych Gminy Smołdzino. Uwaga. 18.11.2013 r. wynik postępowania.
Minął termin składania ofert
2013-11-04 12:26:43
Usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino. Uwaga: unieważnienie postępowania.
Minął termin składania ofert
2013-10-28 12:22:58
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uwaga- 25.09.13 r.- zapytania Wykonawców. 1.10.2013 r. - zapytanie Wykonawcy. Uwaga- 4.10.13 r. - UNIEWAŻNIENIE postępowania.
Minął termin składania ofert
2013-09-23 11:48:30
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uwaga - 25.09.13 r. - zapytanie Wykonawcy. Uwaga: 4.10.13 r. - wynik postępowania. Uwaga" 10.1
Minął termin składania ofert
2013-09-19 12:21:32
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie: Usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie i innych osób w Gminie Smołdzino.
Minął termin składania ofert
2013-08-07 11:44:11
Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. Uwaga! 22.05.2013 r.- wynik postepowania.
Minął termin składania ofert
2013-05-07 09:36:26
Usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino. Uwaga! 28.03.2013 r.- zapytanie Wykonawcy, sprostowanie, zmiana terminu składania ofert. Uwaga! 16.04.2013 r.- wynik postępowania.
Minął termin składania ofert
2013-03-25 13:17:07
Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. UWAGA! 12.03.2013 r. -zapytanie Wykonawcy. 18.03.2013 r. -wynik.
Minął termin składania ofert
2013-03-06 10:55:58
Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. Uwaga! 18.02.2013 r.-zapytanie Wykonawcy; 18.02.2013 r. - unieważnienie części I postępowania. 20.02.2013 r.- zapytanie Wykonawcy; 20.02.2013 r. - unieważnienie całości postępowania.
Minął termin składania ofert
2013-02-11 10:09:41
Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. Uwaga. 23.11.2012 r.-Unieważnienie przetargu.
Minął termin składania ofert
2012-11-08 13:54:36
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2012/2013 dróg, chodników, ciągów pieszo jezdnych Gminy Smołdzino. Uwaga! 22.11.2012 r. wynik postępowania.
Minął termin składania ofert
2012-10-29 14:29:49
Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: Część I: Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych formujących korony drzew z wyrównaniem terenu, dostawa trawy, odtworzenie alejek spacerowych, dostawa i montaż urządzeń oświetlenia parkowego, dostawa i montaż ławek parkowych, koszy, fontanny. Część II: Zasiew trawy. Uwaga! Zapytanie Wykonawcy. Uwaga! 8.11.2012 r.-Unieważnienie postępowania.
Minął termin składania ofert
2012-10-24 14:28:34
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy Smołdzino.UWAGA. Zapytanie. Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 24.09.2012 r. godz. 9:00. Uwaga. Zapytanie nr 2. Uwaga. Zapytanie nr 3. Uwaga. Wynik.
Minął termin składania ofert
2012-09-07 14:22:23
Modernizacja drogi gminnej Witkowo-Witkowo Kolonia; przebudowa drogi gminnej w m. Witkowo-I etap. Uwaga. Wynik.
Minął termin składania ofert
2012-08-28 10:57:35
Remont zasiedlonego budynku oraz lokalu mieszkalnego w Gminie Smołdzino. Uwaga. Wynik.
Minął termin składania ofert
2012-08-27 10:15:48
Naprawa nawierzchni ścieżek rowerowych poprzez wyrównanie tłuczniem kamiennym odcinków szlaku rowerowego o łącznej długości ok. 15 km wraz z naprawą 8 przepustów I etap w ramach projektu pn. Rozwój szlaków turystycznych na terenie gminy Smołdzino, realizowanego w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społe
Minął termin składania ofert
2012-08-23 09:27:43
Obsługa bankowa budżetu Gminy Smołdzino oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. Uwaga! 29.08.2012 r.-Zapytanie Wykonawcy. Uwaga! 05.09.2012 r. -wynik.
Minął termin składania ofert
2012-08-22 12:18:00
Remont zasiedlonych budynków oraz lokalu mieszkalnego w Gminie Smołdzino.
Minął termin składania ofert
2012-08-09 14:23:04
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie - Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie i innych osób w Gminie Smołdzino. UWAGA! Zmiana SIWZ.
Minął termin składania ofert
2012-07-26 12:11:56
Obsługa bankowa budżetu Gminy Smołdzino oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. UWAGA! ZMIANA SIWZ, NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1.08.2012r. UWAGA! Zapytanie z dn. 25.07.2012 r. UWAGA! 9.08.2012 r.-Unieważnienie.
Minął termin składania ofert
2012-07-17 13:23:13
Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino.
Minął termin składania ofert
2012-06-21 09:53:34
Zakup dwóch sztuk używanych samochodów pożarniczych dla OSP Gardna Wielka oraz OSP Smołdzino. UWAGA! 05.03.2012 r. -Wynik.
Minął termin składania ofert
2012-02-13 11:33:56
Sukcesywne usługi dotyczące zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino oraz odpadów komunalnych z cmentarzy do miejsc zagospodarowania. UWAGA! 25.01.2012 r. - wynik
Minął termin składania ofert
2012-01-17 12:37:07
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino
Minął termin składania ofert
2011-12-27 10:20:49
Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino. UWAGA! 09.12.2011 r.- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (w załączeniu). WYNIK-29.12.2011 r.
Minął termin składania ofert
2011-12-02 11:55:41
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. Smołdzino.
Minął termin składania ofert
2011-06-07 10:23:48
Kompleksowa usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie oraz Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Smołdzinie. UWAGA! ZAPYTANIE - 09.06.2011 r.
Minął termin składania ofert
2011-05-31 12:48:46
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012" w m. Smołdzino Gmina Smołdzino. UWAGA! Zapytanie 1.06.2011 r. UWAGA! Zapytanie 3.06.2011 r., Zapytanie 10.06.2011 r.
Minął termin składania ofert
2011-05-27 11:42:19
Sporządzenie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji ) - kategoria obiektu XXVI (bez przyłączy) na działkach położonych w m. Smołdzino gmina Smołdzino, niezbędnego do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności. UWAGA! SPROSTOWANIE!
Minął termin składania ofert
2011-05-17 13:53:07
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smołdzino Kolonia.
Minął termin składania ofert
2011-05-17 10:05:20
Sukcesywne usługi dot. zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków do miejsc zagospodarowania. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert! Nowy termin: 18.05.2011!
Minął termin składania ofert
2011-05-05 13:20:20
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonania usług dotyczących zbierania i wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków.
Minął termin składania ofert
2011-04-22 09:06:18
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie usług dotyczących zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego i z tworzyw sztucznych, skratek z oczyszczalni ścieków i odpadów z cmentarzy komunalnych) na terenie gminy Smołdzino do miejsc zagospodarowania odpadów.
Minął termin składania ofert
2011-04-19 11:11:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
17 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Data publikacji:
23 gru 2010, godz. 14:17

Osoba aktualizująca informacje

Beata Matusiak

Data aktualizacji:
17 sie 2023, godz. 09:59