Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 113/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-12-20 09:42:11
Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok 2022-12-20 09:41:20
Zarządzenie Nr 111/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2022-12-20 09:40:18
Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk. Jesion - 2022 2022-12-20 09:39:27
Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-12-14 11:31:29
Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok 2022-12-14 11:30:37
Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk. Jesion - 2022 2022-12-08 14:23:29
Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-12-05 11:47:46
Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wdrożenia od 1 grudnia 2022 r. oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej 2022-12-01 15:22:28
Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-12-01 13:56:59
Zarządzenie Nr 104/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2022-12-01 13:55:54
Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-11-29 14:40:59
Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok 2022-11-29 14:40:06
Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dni 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok 2022-11-18 13:59:21
Zarzadzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzącego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego środków trwałych w postaci pojazdu Ssangyong Actyon 2.0 będących własnością Gminy Smołdzino 2022-11-17 13:07:21
Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego środków trwałych w postaci pojazdu Ssangyong Actyon 2.0 będących własnością Gminy Smołdzino. 2022-11-17 13:05:41
Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2022-11-17 13:04:35
Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wniesienia do sądu administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego nr PN-I.4131.41.2022.EZ z dnia 23.08.2022 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Wójta Gminy Smołdzino nr 55/2022 z dnia 27.07.2022 r. 2022-11-16 09:15:14
Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino. 2022-10-19 15:18:35
Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. 2022-10-17 08:43:30
Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok. 2022-10-17 08:42:31
Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. 2022-10-13 12:15:49
Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 06 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. 2022-10-10 09:02:40
Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 06 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok. 2022-10-10 08:59:24
Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. 2022-10-06 12:06:03
Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok. 2022-10-06 12:02:36
Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 05 października 2022 r. w sprawie procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym -"Granty PPGR" w Gminie Smołdzino 2022-10-05 15:23:01
Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 05 października 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie. 2022-10-05 14:46:41
Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 04 października 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 67/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie. 2022-10-05 14:44:57
Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany składu stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku w Urzędzie Gminy Smołdzino. 2022-10-05 10:32:01
Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 września 2022 r. w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2023 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 i lata następne. 2022-09-20 12:52:06
Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Smołdzino. 2022-09-20 12:49:39
Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwestycji pn. " Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Smołdzino" 2022-09-20 12:45:40
Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-09-20 12:42:40
Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 09 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwestycji pn. " Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Stojcino" 2022-09-20 12:41:38
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-07-14 14:33:50
Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok. 2022-07-14 14:32:35
Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-07-14 14:31:46
Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pozastatutowe korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Świetlicy w Żelazie 2022-07-14 14:29:41
Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. 2022-07-08 10:57:27
Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok. 2022-07-08 10:56:24
Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 czerwca 2022 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone w art. 3 oraz większej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze 2022-06-15 13:03:30
Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 czerwca 2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. 2022-06-15 08:31:42
Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok. 2022-06-15 08:30:13
Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych określonych w art. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. dalej w treści zwana 2022-06-13 13:09:27
Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 48, 76-214 Smołdzino 2022-06-07 09:28:43
Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-06-06 13:57:44
Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok 2022-06-06 13:56:42
Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok 2022-05-26 11:45:43
Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu Pomocy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-05-26 11:44:54
Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2022-05-24 13:56:59
Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przekazania do realizacji projektu pn. ,,Srebrna sieć II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2022-05-24 13:56:07
Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok 2022-03-04 08:31:26
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi ( biała lista podatników). 2022-02-03 08:24:54
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok. 2022-02-03 08:22:11
Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie. 2022-01-25 15:25:00
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok. 2022-01-24 13:27:00
Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2022 rok. 2022-01-24 13:22:42
Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Smołdzino w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki i promocji w 2022 r. 2022-01-18 10:31:14
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smołdzino. 2022-01-13 08:31:53
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2022-2036. 2022-01-13 08:25:24
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 5/5 obręb Wysoka, z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 10 lat oraz ogłoszenie wykazu 2022-01-13 08:23:46
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 2022-01-13 08:21:14
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie oddania w użyczenie udziału wynoszącego 10/1000 w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 7/8 w obr. 2, położonej w Słupsku przy ulicy Sportowej, stanowiącej współwłasność Gminy Smołdzino. 2022-01-13 08:19:14
Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok. 2021-12-10 13:37:54
Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.)- dalej: ustawa Pzp na zadanie pn.: "Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na terenie cmentarzy komunalnych w Smołdz 2021-12-08 08:55:51
Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-08 08:49:31
Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok. 2021-12-08 08:46:54
Zarządzenie Nr 69A/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie. 2021-12-07 15:13:48
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2022 rok. 2021-12-02 13:26:19
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2022 rok. 2021-12-02 13:22:19
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2022-2036 2021-12-02 13:18:33
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-07-15 08:21:10
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok 2021-07-15 08:20:22
Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-07-15 08:18:26
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2021-01-27 12:01:40
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp na zadanie pn.: ,,Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na terenie cmentarzy komunalnych w Smo 2021-01-27 12:00:34
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym SKODA FABIA 1.4 nr. rej. GSL63856 2021-01-27 11:58:59
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady zgłaszania sołectw Gminy Smołdzino do konkursu zorganizowanego przez Gminę Smołdzino, którego celem jest wyłonienie jednego sołectwa, dla którego jednostka samorządu terytorialnego wystąpi z wnioskiem o przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie 2021-01-27 11:56:13
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok. 2021-01-27 11:54:30
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Smołdzino w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki i promocji w 2021 r. 2021-01-19 15:15:18
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2021 rok. 2021-01-19 15:14:21
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2021 rok. 2021-01-19 15:13:09
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smołdzino. 2021-01-19 15:11:49
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Smołdzinie do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r 2021-01-19 15:10:18
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną nr 118/3 położoną w obrębie Wierzchocino wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia w trybie przetargu nieograniczonego oraz ogłoszenie wykazu 2021-01-19 15:08:13
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 stycznia 2021 r w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość nr 118/2 zabudowaną budynkiem gospodarczym położoną w obrębie Wierzchocino wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia w trybie przetargu nieograniczonego oraz ogłoszenie wykazu 2021-01-19 15:07:27
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 stycznia 2021 r w sprawie przeznaczenia działek nr 154, 187 obręb Czysta do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat oraz ogłoszenie wykazu. 2021-01-19 15:06:21
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Smołdzinie powołanego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 2021-01-12 14:15:07
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2021 2021-01-12 14:14:04
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-01-12 14:12:37
Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2021-01-12 14:10:20
Zarządzenie NR 119/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok. 2021-01-12 13:59:42
Zarządzenie NR 118/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia części działki nr 36/2 obręb Czysta do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat oraz ogłoszenie wykazu 2021-01-12 13:58:42
Zarządzenie NR 117/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11/2 przy ulicy Plac Wolności w miejscowości Gardna Wielka w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiący własność Gminy Smołdzino, wraz z udziałem w niewydzielonych częściach wspólnych oraz ogłoszenie wykazu 2021-01-12 13:57:11
Zarządzenie NR 116/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok. 2021-01-12 13:55:47
Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21.12.2020 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót remontowych pn. ?Remont istniejącej kładki na Rzece Łupawa w miejscowości Smołdzino.? 2020-12-29 10:14:40
Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. 2020-12-29 10:13:28
Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Smołdzino prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Smołdzino 2020-12-29 10:12:24
Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Smołdzino prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smołdziński Las, oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 289/7, 289/8, 289/14, 289/23 2020-12-29 10:11:19
Zarządzenie Nr 111A/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok. 2020-12-29 10:09:55
Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino w sprawie projektu pn. "Razem dla rodziny II"opracowanego w odpowiedzi na konkurs Nr RPPM.06.02.02-IZ-00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2020-12-29 10:08:23
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 20/2016. 2020-12-29 10:02:56
Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Smołdzino. 2020-12-29 10:01:08
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok. 2020-12-29 09:59:48
Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na zadanie pn. ?Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo 2020-12-28 15:11:25
Zarządzenie nr 106/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2020-12-28 15:09:42
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 grudnia 2020 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok. 2020-12-16 08:28:51
Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30.11.2020 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót remontowych polegających na remoncie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Łokciowe . 2020-12-08 11:32:18
Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok. 2020-12-08 11:31:09
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25.11.2020 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowych w zakresie należytego wykonania prac remontowych w Kościele parafialnym p. w. Trójcy Świętej w Smołdzinie położonego przy ulicy Kościelnej 1 w miejscowości Smołdzino 2020-12-08 11:29:52
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino w sprawie projektu pn. "Srebrna Sieć II" nr RPPM.06.02.02-22-0059/20 złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-12-08 11:28:19
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok. 2020-12-08 11:21:33
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13.11.2020 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót remontowych polegających ?Modernizacji istniejącej kotłowni przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie polegająca na wymianie kotłów wraz z osprzętem? 2020-12-03 12:13:41
Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2021 rok. 2020-12-03 12:12:11
Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2021 - 2024. 2020-12-03 12:10:48
Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok. 2020-12-03 12:08:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego zarządzenie nr 5/2020 2020-01-10 12:31:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zarządzenie nr 6/2020 2020-01-10 12:29:11
Zarządzenie Nr 35/2016 p.o Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 19 października 2016 r. 2016-10-19 14:01:55
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przekazania budynku użytkowego gminnej jednostce organizacyjnej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Smołdzinie. 2015-05-29 16:03:05
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przekazania części budynku użytkowego gminnej jednostce organizacyjnej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Smołdzinie. 2015-05-29 16:01:43
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie powierzenia Pani Agnieszce Hrywniak - Inspektorowi ds. oświaty, kultury i sportu oraz promocji i turystyki Urzędu Gminy Smołdzino obowiązków dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej oraz udzielenia jej pełnomocnictwa do podejmowania jednoosobowo decyzji w zakresie zarządzania Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej i dysponowania mieniem komunalnym zgodnie z jego 2015-04-03 13:21:23
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 03 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2010 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Smołdzino i jednostkach organizacyjnych Gminy Smołdzino oraz zasad jej koordynacji. 2015-04-03 13:19:18
Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 01 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela w zastępstwie wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie podczas nieobecności dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie. 2014-10-01 07:43:49
Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie. 2014-08-27 14:11:47
Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-07-21 13:18:12
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-07-21 13:17:18
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia Pani Alicji Molickiej - Nauczycielowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. \"Czego Jaś się nie nauczy ... nowe miejsca w smołdzińskim przedszkolu\" - nr WND-POKL.09.01.01-22-043/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapi 2014-07-16 12:29:37
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia Pani Alicji Molickiej - Nauczycielowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. \"Większe szanse dzięki przedszkolnej edukacji\" - nr WND-POKL.09.01.01-22-051/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podczas nieobe 2014-07-16 12:27:00
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia Wicedyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do podpisywania umów dzierżawy, najmu, użyczenia oraz wyrażania jednorazowej zgody dotyczących udostępniania autobusów szkolnych oraz gminnych obiektów oświatowych będących w zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie. 2014-07-15 11:03:12
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem autobusów szkolnych. 2014-07-15 11:02:01
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowych. 2014-07-15 11:01:13
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Spychalskiemu - Wicedyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do podejmowania jednoosobowo decyzji w zakresie zarządzania Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie i dysponowania mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem, zatrudniania i zwalniania pracowników oraz dysponowania środkami finansowymi zgodnie z planem budżetowym. podczas nieob 2014-05-28 15:13:12
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Smołdzino oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 2014-04-25 13:53:13
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny prac wykonanych w ramach wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. \"Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych\" dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na szczeblu gminnym. 2014-04-23 11:38:08
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa udzielonego Panu Andrzejowi Zlot Zarządzeniem Nr 85/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie. 2014-01-15 14:11:45
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu mgr Marcinowi Urbanowicz - Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. \"Czego Jaś się nie nauczy ... nowe miejsca w smołdzińskim przedszkolu\" - nr WND-POKL.09.01.01-22-043/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjneg 2014-01-08 14:56:59
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu mgr Marcinowi Urbanowicz - Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. \"Większe szanse dzięki przedszkolnej edukacji\" - nr WND-POKL.09.01.01-22-051/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2014-01-08 14:53:36
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 43b/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu mgr Arturowi Spychalskiemu - Wicedyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. \"Czego Jaś się nie nauczy ... nowe miejsca w smołdzińskim przedszkolu\" - nr WND-POKL.09.01.01-2 2014-01-08 14:37:46
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 43a/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu mgr Arturowi Spychalskiemu - Wicedyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. \"Większe szanse dzięki przedszkolnej edukacji\" - nr WND-POKL.09.01.01-22-051/12 realizowanego w r 2014-01-08 14:34:58
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 90/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 września 2012 roku w sprawie udzielenia Panu mgr Andrzejowi Zlot - Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. \"Czego Jaś się nie nauczy ? nowe miejsca w smołdzińskim przedszkolu\" - nr WND-POKL.09.01.01-22-043/12 real 2014-01-08 14:31:58
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 89/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 września 2012 roku w sprawie udzielenia Panu mgr Andrzejowi Zlot ? Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. \"Większe szanse dzięki przedszkolnej edukacji? - nr WND-POKL.09.01.01-22-051/12 realizowanego w ramach Priory 2014-01-08 14:09:42
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie. 2014-01-02 11:29:30
Zarządzenie Nr 90/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2013 rok. 2013-11-29 13:16:22
Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie. 2013-11-26 08:51:52
Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 74/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie powołania członków do komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie. 2013-11-18 14:09:55
Zarządzenie nr 75/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2013-11-12 15:03:25
Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie powołania członków do komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie. 2013-11-04 15:26:57
Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie. 2013-11-04 15:26:15
Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie. 2013-10-25 10:58:24
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-25 14:59:45
Zarządzenie Nr 43b/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu mgr Arturowi Spychalskiemu - Wicedyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. ,,Czego Jaś się nie nauczy - nowe miejsca w smołdzińskim przedszkolu" - nr WND-POKL.09.01.01-22-043/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacy 2013-07-25 14:58:51
Zarządzenie Nr 43a/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu mgr Arturowi Spychalskiemu - Wicedyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. ,,Większe szanse dzięki przedszkolnej edukacji" - nr WND-POKL.09.01.01-22-051/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po 2013-07-25 14:57:44
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2013-05-17 14:02:25
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Smołdzino oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 2013-03-29 13:15:22
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 10/2006 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29.05.2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Smołdzinie. 2013-03-11 13:31:08
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/2006 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie dla Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Smołdzinie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Smołdzinie 2013-03-11 13:30:32
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014 dla szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Smołdzino. 2013-03-11 13:29:29
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku. 2013-02-28 07:49:43
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2013 roku. 2013-02-26 10:00:38
Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego gminy Smołdzino w zakresie kultury fizycznej w 2013 roku. 2013-02-13 10:35:12
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego gminy Smołdzino w zakresie turystyki w 2013 roku. 2013-02-13 10:33:19
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie użyczenia na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 461 o powierzchni 0,3200 ha obręb Gardna Wielka zabudowanej budynkiem poszkolnym o powierzchni użytkowej 569,09 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 109,45 m2, wraz z ogrodzeniem oraz części nieruchomości oznaczonej geodezyjn 2013-01-18 09:12:43
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy 2013-01-14 09:14:10
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie użyczenia na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 461 o powierzchni 0,3200 ha obręb Gardna Wielka zabudowanej budynkiem poszkolnym o powierzchni użytkowej 569,09 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 109,45 m2, wraz z ogrodzeniem oraz części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 475 o powierzchni 0,2900 obręb Gardna Wielka zabudowanej budynkiem sali gimnast 2013-01-11 15:01:18
Zarządzenie Nr 125/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2012-12-24 10:06:53
Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 września 2012 roku w sprawie udzielenia Panu mgr Andrzejowi Zlot ? Dyrektorowi Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. ?Czego Jaś się nie nauczy ? nowe miejsca w smołdzińskim przedszkolu? - nr WND-POKL.09.01.01-22-043/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapi 2012-09-05 13:24:15
Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 września 2012 roku w sprawie udzielenia Panu mgr Andrzejowi Zlot ? Dyrektorowi Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. ?Większe szanse dzięki przedszkolnej edukacji? - nr WND-POKL.09.01.01-22-051/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-09-05 13:23:08
Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 września 2012 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 55/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu mgr Janowi Fleszer ? Dyrektorowi Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. ?Czego Jaś się nie nauczy ? nowe miejsca w smołdzińskim przedszkolu? - nr WND-POKL.09 2012-09-05 13:21:18
Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 września 2012 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 54/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu mgr Janowi Fleszer ? Dyrektorowi Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. ?Większe szanse dzięki przedszkolnej edukacji? - nr WND-POKL.09.01.01-22-051/12 realizo 2012-09-05 13:19:53
Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 lipca 2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-20 10:35:30
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-20 08:02:41
Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17.07.2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku 2012-07-17 09:49:23
Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie powołania członków do komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie. 2012-07-04 12:25:22
Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie. 2012-07-04 12:24:38
Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Joanny Skwarczyńskiej w Gardnie Wielkiej. 2012-07-04 12:23:20
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu mgr Janowi Fleszer - Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. ,,Czego Jaś się nie nauczy ... nowe miejsca w smołdzińskim przedszkolu" - nr WND-POKL.09.01.01-22-043/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kap 2012-06-20 15:13:25
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu mgr Janowi Fleszer - Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino na czas realizacji projektu pn. ,,Większe szanse dzięki przedszkolnej edukacji" - nr WND-POKL.09.01.01-22-051/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-06-20 15:12:40
Wójt Gminy Smołdzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2012-06-13 08:48:43
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2012 rok. 2012-06-13 08:47:31
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Joanny Skwarczyńskiej w Gardnie Wielkiej. 2012-06-12 13:33:56
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny II etapu Międzygminnego Konkursu Ekologicznego pn. ,,Ochrona środowiska Słowińskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2012-06-08 08:58:37
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie 2012-06-01 12:00:45
Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzącego do sprzedaż w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego środków trwałych w postaci pojazdów będących własnością Gminy Smołdzino 2012-05-30 11:07:09
Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych Urzędu Gminy Smołdzino 2012-05-18 10:55:11
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego środków trwałych w postaci pojazdów będących własnością Gminy Smołdzino 2012-05-17 11:56:13
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Smołdzino oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły 2012-05-14 11:02:14
Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenie postępowania prowadzonego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż środków trwałych w postaci samochodów osobowych i pożarniczych oraz ciągników będących własnością gminy Smołdzino 2012-04-20 13:43:52
Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 kwietnia 2012 r w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego środków trwałych w postaci samochodów osobowych i pożarniczych oraz ciągników będących własnością Gminy Smołdzino 2012-04-20 13:40:32
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego środków trwałych w postaci samochodów osobowych i pożarniczych oraz ciągników będących własnością Gminy Smołdzino 2012-04-04 14:23:54
Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie uaktualnienia cen odzieży i obuwia roboczego 2012-04-04 14:15:56
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych, olejów i innych płynnych materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego posiadanego przez Urząd Gminy Smołdzino oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Smołdzino 2012-03-30 14:36:03
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny prac wykonanych w ramach wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. ,,Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na szczeblu gminnym. 2012-03-16 14:45:23
Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2012 rok 2012-03-15 11:47:44
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2012 rok 2012-03-15 11:44:09
Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Smołdzino na lata 2012- 2021. 2012-02-27 09:13:15
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego 2012-02-21 14:32:39
Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 03 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2012 rok 2012-02-10 10:02:00
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2012 rok 2012-01-25 11:33:36
Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2012 rok. 2012-01-17 13:34:24
Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządwej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2012 rok 2012-01-17 13:29:51
Zarządzenie Nr 99/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok 2012-01-17 13:23:05
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2012-01-16 14:42:28
Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok 2012-01-05 13:29:51
Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC użyczonego przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 2012-01-02 09:50:36
Zarządzenie Nr 94/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji gminnego programu wspierania rodziny. 2011-12-30 14:50:11
Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2011-12-30 14:47:38
Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2010 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Smołdzino oraz określenia obowiązującej dokumentacji w tym zakresie. 2011-12-30 14:39:41
Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok 2011-12-20 15:19:03
Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 08 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smoldzino na 2011 rok 2011-12-20 15:14:23
Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok 2011-12-06 11:38:45
Zarządzenie Nr 87/ 2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania p.n. ?Remont chodnika ? głównego dojścia do zabytkowego Kościoła? w Gardnie Wielkiej 2011-11-30 08:32:57
Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Smołdzino 2011-11-25 08:24:58
Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok 2011-11-23 11:23:50
Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2011-2021 2011-11-18 11:13:40
Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2012 rok 2011-11-18 10:02:33
Zarządzenie nr 74/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2011-11-08 15:04:08
Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok. 2011-11-02 10:43:16
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok 2011-10-27 09:09:47
Zarządzenie nr 26/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 02 czerwca 2011r. w sprawie zmian w regulaminie pracy Urzędu Gminy Smołdzino 2011-10-27 09:05:23
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie 2011-10-27 09:01:55
Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Smołdzinie 2011-10-26 14:20:41
Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny posesji zgłoszonych w ramach konkursu 2011-10-26 14:13:03
Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok 2011-10-21 15:03:54
Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok. 2011-10-17 13:41:23
Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2011 roku 2011-10-17 13:38:44
Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok 2011-10-13 10:05:41
Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 07 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok 2011-10-13 10:01:27
Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 2011-09-29 11:27:47
Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2011-09-29 09:30:32
Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 49/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2011 roku 2011-09-01 08:54:42
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok 2011-08-29 14:05:03
Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 4/2009 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników 2011-08-17 07:50:33
Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie programów poszczególnych rodzajów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 2011-08-16 08:49:31
Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-25 08:41:28
Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-25 08:38:52
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-25 08:37:21
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-25 08:34:30
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2011 rok 2011-07-15 11:35:32
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2011 rok. 2011-07-15 11:29:11
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 30 czerwca 2011 r. 2011-07-04 12:39:49
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2011 rok 2011-07-01 09:28:31
Zarządzenie nr 27/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia publicznego pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. Smołdzino. 2011-06-09 09:44:16
Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie systemu stałych dyżurów w Gminie Smołdzino na czas zagrożenia i wojny 2011-05-30 07:50:00
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie opracowania dokumentacji nowego ,,Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Smołdzino w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" 2011-05-23 12:16:46
Zarządzenie nr 22/2011 Wójta gminy Smołdzino z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenie postępowania prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego dotyczącego zamówienia publicznego pn.: Sporządzenie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji )- kategoria obiektu XXVI (bez przyłączy) na działkach położonych w m. Smołdzino, gmina Smołdz 2011-05-20 13:21:37
Zarządzenie nr 21/2011 Wójta gminy Smołdzino z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenie postępowania prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego dotyczącego zamówienia publicznego pn.: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smołdzino Kolonia. 2011-05-20 13:17:00
Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok 2011-05-20 12:44:53
Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: prowadzenia kontroli, przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2011-05-06 11:25:45
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok 2011-04-21 14:25:29
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Smołdzino w sprawie realizacji projektu systemowego 2011-04-19 13:49:48
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia działki nr 4 obręb Wysoka do dzierżawy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości do dzierżawy 2011-04-14 14:10:30