Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kontrole


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
S/22/001/LGD-Realizacja wybranych zadań publicznych w Gminie Smołdzino w latach 2016-2022 2023-04-12 12:10:28
Kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy Smołdzino i jednostkach podległych Gminie 2011-03-15 13:21:37
Protokół kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumnetacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Smołdzinie 2018-04-09 11:55:59
Protokół ze sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Smołdzinie 2018-04-09 12:00:17
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 05.09.2018-11.01.2019 przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wraz z wystąpieniem pokontrolnym i odpowiedzią na wystąpienie 2019-01-28 11:34:04
Protokół kontroli Nr SLU 150/2019 przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z zarządzeniem pokontrolnym 2019-10-30 10:43:56
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli przeprowadzonej przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w zakresie prawidłowości wykorzystania mi rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi 2020-12-22 10:54:51
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 04 maja 2022 - 09 września 2022 przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz wystąpienie pokontrolne i odpowiedź na zalecenia pokontrolne 2022-09-20 14:39:59
Protokół kontroli nr RUK-739 przeprowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2022-10-04 13:29:05
Protokół nr BZK.1711.1.2022.IV z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Starostwa Powiatowego w Słupsku dot. stopnia przygotowania do realizacji zadań z zakresu: spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w świetle obowiązujących aktów prawnych 2023-02-13 11:47:51
Protokół z kontroli archiwum zakładowego przeprowadzonej przez pracownika Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku 2023-02-13 11:57:22
Protokół z kontroli Urzędu Stanu Cywilnego przeprowadzonej przez pracownika Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku 2023-02-13 11:53:01
Protokół z kontroli prawidłowości prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w Gminie Smołdzino 2023-04-03 12:35:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
23 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Data publikacji:
23 gru 2010, godz. 14:17

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
23 gru 2010, godz. 14:17