Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kwalifikacja wojskowa w gmine Smołdzino w 2016 r.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W GMINIE SMOŁDZINO W 2016 R. 

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r., na terenie województwa pomorskiego w okresie od 1 lutego do 29 kwietnia 2016 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1997 r.

 1. Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1997 r. powołane są Powiatowe Komisje Lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku.

 2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 3. Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie GMINY SMOŁDZINO przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Słupsku w budynku ,,B” Starostwa Powiatowego w Słupsku – ul. Szarych Szeregów 14

w dniu 11.03.2014 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

 1. Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi;

  • posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;

  • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;

Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Smołdzino ul. Kościuszki 3 lub tel. 59 8117 215.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Hrywniak

Data wytworzenia:
10 lut 2016

Osoba dodająca informacje

Edyta Szczekarewicz

Data publikacji:
10 lut 2016, godz. 08:36

Osoba aktualizująca informacje

Edyta Szczekarewicz

Data aktualizacji:
10 lut 2016, godz. 08:36