Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Słowińskiej Grupy Rybackiej o naborze na stanowisko pracy


SŁOWIŃSKA GRUPA RYBACKA

ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista/specjalistka ds. projektów

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe

 • znajomość w stopniu komunikatywnym jednego z oficjalnych języków UE

 • świetna znajomość obsługi komputera (obsługa oprogramowania typu: MS Office oraz Internetu) i obsługi sprzętu biurowego

 • staż pracy minimum 1,5 roku

 • umiejętność redagowania tekstów

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 • prawo jazdy kat. B.

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, odbyte staże w instytucjach zajmujących się planowaniem i realizacją projektów UE, odbyte kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami lub funduszami UE,

 • umiejętność konfiguracji urządzeń biurowych,

 • umiejętność pracy w programach graficznych - m.in. Photoshop, Corel, obsługi strony www

 • doświadczenie we współpracy z mediami,

 • znajomość dokumentów programu PO RYBY, LSROR,

 • umiejętność wystąpień publicznych

 • dyspozycyjność, odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Inicjowanie i realizacja działań informacyjnych, doradczych i szkoleniowych SGR,

 • przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się o pomoc przez potencjalnych Wnioskodawców w ramach konkursów ogłaszanych przez SGR,

 • planowanie i realizacja projektów współpracy.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy i list motywacyjny,

 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenia, kursy,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. projektów” w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, pok. 208 w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 4 marca 2011r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Na stronie internetowej SGR (www.slgr.pl) zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 59 815435.

Zarząd zastrzega sobie prawo nie zwracania ofert i prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marlena Makowska

Data wytworzenia:
24 lut 2011

Osoba dodająca informacje

Marlena Makowska

Data publikacji:
24 lut 2011, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Marlena Makowska

Data aktualizacji:
24 lut 2011, godz. 14:59