Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Rady Powiatu Słupskiego z dnia 6.12.2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

 

 

UCHWAŁA NR XII/111/2011

RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2011 r.

 

 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

na terenie Powiatu Słupskiego w 2012 roku

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 113) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271; Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; Nr 234, poz. 1570; Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 31, poz. 206; Nr 92, poz. 753; Nr 95, poz. 788; Nr 98, poz. 817; Dz.U. z 2010 r. Nr 78, poz. 513; Nr 107, poz. 679; Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 32; Nr 82, poz. 451; Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654), po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów miast) gmin Powiatu Słupskiego oraz Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie

 

 

Rada Powiatu Słupskiego

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Określa się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w roku 2012:

 

 

Lp.

 

Nazwa apteki

 

Adres

Godziny funkcjonowania apteki

od poniedziałku

do piątku

soboty

niedziele

Miasto Ustka

1.

JANTAR

76-270 Ustka

ul. Grunwaldzka 27a

tel. 59 814 46 72

900- 1900

1000- 1400

_____

2.

NADMORSKA

76-270 Ustka

Marynarki Polskiej 31

tel. 59 814 77 70

900- 1700

_____

_____

3.

PANACEUM 013

76-270 Ustka

ul. Kopernika 18

tel. 59 814 43 67

800- 2000

800- 1600

1000- 1400

4.

POD SMOKIEM

76-270 Ustka

ul. Kilińskiego 8

tel. 59 814 53 95

800- 2000

800- 2000

1000- 1400

5.

REMEDIUM

76-270 Ustka

ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 b

tel. 59 814 69 69

800- 2000

900- 1600

 

_____

6.

SANUS-PHARMA

76-270 Ustka

ul. Grunwaldzka 26

tel. 59 814 72 32

900- 1800

900- 1400

_____

7.

USTECKA

76-270 Ustka

ul. Żeromskiego 5

tel. 59 814 98 17

800- 2000

800- 1500

_____

Gmina Dębnica Kaszubska

1.

POD CISEM

76-248 Dębnica Kaszubska

ul. Zjednoczenia 49

tel. 59 813 12 86

900- 1600

1000- 1300

____

Gmina Główczyce:

1.

POD WAGĄ

76-220 Główczyce

ul. Kościuszki 1

tel. 59 811 61 41

900- 1600

1000- 1300

____

Gmina Kępice:

1.

SŁONECZNA

77-230 Kępice

ul. Szkolna 2

tel. 59 857 62 45

800- 1700

900- 1400

____

2.

NOVA

77-230 Kępice

ul. Kościuszki 3/16

tel. 59 857 67 32

900- 1700

900- 1400

____

Gmina Kobylnica:

1.

AGA

76-251 Kobylnica

ul. Główna 54

tel. 59 841-54-85

900- 1700

wtorek do 1800

____

____

2.

MIRACULUM

76-251 Kobylnica

ul. Szczecińska 6

tel. 59 841 51 41

900- 2200

900- 2200

1000- 2000

Gmina Potęgowo:

1.

APTEKA PRYWATNA

76-230 Potęgowo

ul. Kościuszki 6

tel. 59 811 54 46

830- 1530

900- 1300

____

Gmina Smołdzino:

1.

CALENDULA

76-214 Smołdzino

ul. Ogrodowa 12

tel. 505 965 470

 

800- 1600

_____

_____

 

§ 2

1. Apteki funkcjonujące na terenie miasta Ustki pełnią dodatkowo dyżury w celu zapewnienia dostępności świadczeń w porze nocnej w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki Nr od 1 do 12 do niniejszej uchwały.

 

2. Dyżur nocny, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się o godzinie 2000 i trwa do godziny 800 następnego dnia.

 

3. Dyżur w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się o godzinie 800 i trwa do godz. 800 dnia następnego (24 godziny).

 

4. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu oraz harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Ustki publikowany jest na stronie internetowej Powiatu Słupskiego www.powiat.slupsk.pl.

 

§ 3

1. W przypadku, gdy apteka nie może pełnić dyżuru zgodnie z ustalonym harmonogramem, kierownik apteki zobowiązany jest zapewnić zastępstwo oraz poinformować pisemnie o tej zmianie Starostwo Powiatowe w Słupsku, Środkowopomorską Okręgową Izbę Aptekarską w Koszalinie oraz pozostałe apteki z terenu miasta Ustki, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

 

2. W przypadku zamknięcia apteki na czas określony, kierownik apteki powinien umieścić dodatkową informację z adresami najbliższych czynnych aptek.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr V/39/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2011 roku.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Janulewicz-Szczypior

Data wytworzenia:
21 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Irena Janulewicz-Szczypior

Data publikacji:
21 gru 2011, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Irena Janulewicz-Szczypior

Data aktualizacji:
21 gru 2011, godz. 12:59