Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wywołanie oferty cenowej Rozeznanie rynku dot. określenia ceny dostawy i montażu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych. UWAGA! ZAPYTANIE 14.09.2011 r.

 

 

Gmina Smołdzino/GOPS w Smołdzinie                                                                        Smołdzino, dnia 2 września września 2011 r.

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

tel. +48 59 811 72 15

http://bip.smoldzino.com.pl/

e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl

 

 

   WYWOŁANIE OFERTY CENOWEJ

Rozeznanie rynku

 

dot. określenia ceny dostawy i montażu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Smołdzino/GOPS w Smołdzinie                                                             

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

tel. +48 59 811 72 15

http://bip.smoldzino.com.pl/

email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA:

 

1.    Przedmiotem zapytania jest określenie ceny dostawy i montażu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych.

2.   Opis przedmiotu zapytania:

Urządzenie dźwigowe zostanie zaprojektowane w rozbudowie „Środowiskowego Domu Samopomocy”, na działkach nr 577 i 578/2 w Gardnie Wielkiej, gmina Smołdzino.

Opis urządzenia dźwigowego w zakresie przepisów i norm bezpieczeństwa:

Normy i przepisy:

-        dyrektywa dotycząca dźwigów 95/16/WE;

-        normy techniczne EN 81;

-        norma EN 13015 w zakresie konserwacji;

-        rozporządzenie w sprawie eksploatacji (Dz. U. Nr 193 z 29 października 2003 r.);

-        norma ochrony przeciwpożarowej EN 81-58;

-        norma sygnalizacji alarmowej EN 81-28;

-        wykonanie dźwigu w wersji dostosowaniem do transportu osób niepełnosprawnych uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r.  (Dz. U. Nr 109) oraz normie EN 81-70.

Wykonanie dźwigu w wersji dostosowanej do transportu osób niepełnosprawnych:

Projektowanie i wykonanie wymaga dostosowania budynku oraz dźwigu do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. -Dz. U. Nr 109 oraz norma EN 81-70).

Zakres i wymogi:

1.      Swobodny dostęp dla niepełnosprawnych użytkowników zapewniony poprzez rozwiązania techniczne:

- odpowiednio dobrana szerokość drzwi kabiny dźwigu;

- kurtyny świetlne zapobiegające przedwczesnemu zamykaniu drzwi;

- odpowiednio obszerna kabina wygodna dla osoby na wózku inwalidzkim i osoby towarzyszącej przy minimalnych wymiarach 1100 mm szerokości na 1400 mm głębokości.

 

2.      Celem ułatwienia jazdy osobom niepełnosprawnym należy zainstalować w kabinie:

- poręcz do trzymania się podczas jazdy;

- specjalne lustro ułatwiające osobie niepełnosprawnej manewrowanie wózkiem w kabinie  dźwigu. Rozwiązanie pomocne dla osób z upośledzeniem wzroku lub słuchu;

- duże przyciski ułatwiające obsługę;

- wypukłe oznaczenia poziomów kondygnacji (parter, piętro) na przyciskach (ewentualnie pismem Braille'a);

- sygnał optyczny i akustyczny po naciśnięciu przycisku

- wyraźnie słyszalny sygnał otwarcia drzwi;

- informacja głosowa po dojeździe do wybranego poziomu (kondygnacji).

 

Dodatkowo należy określić rodzaj wytycznych do projektowania szybu i maszynowni ( np. sposobu linowego, hydraulicznego bądź elektrycznego, ze względu na charakter istniejącej zabudowy.

 

III. TERMIN I MIEJSCE UDZIELENIA ODPOWIEDZI:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: inwestycje@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 16 września 2011 r. do godz. 15:00.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ:

            -     opatrzona pieczątką firmową;

-        posiadać datę sporządzenia;

-        zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu;

-        zawierać dane techniczne dźwigu, jego charakterystykę, wykonanie zewnętrzne wg. szkiców, rysunków istniejącej zabudowy, informacje ogólne przystosowania dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo, standard wykonania, gwarancję, terminy realizacji, warunki płatności, koszt (dostawy i montażu wraz z przekazaniem do eksploatacji bez prac budowlanych związanych z utwardzeniem podłoża);

-        cena powinna zawierać zadaszenie nad konstrukcją dźwigu. Ewentualne inne warunki umowy;

-        podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

 

V.      DODATKOWE INFORMACJE:

Powyższe wywołanie oferty cenowej nie stanowi postępowania o zamówienie publiczne oraz ma charakter wyłącznie rozeznania rynku.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Pani Halina Poleszak,  tel. 59 811 72 15, e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl

Pani Paulina Kamińska, tel. (59) 811 72 74.

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

nr 1 – mapa ewidencyjna usytuowania budynku;

nr 2 – szkic sytuacyjny planowanej budowy dźwigu;

nr 3 – rysunek inwentaryzacyjny rzutu parteru budynku;

nr 4 – rysunek inwentaryzacyjny rzutu I-go piętra budynku;

nr 5 – rysunek inwentaryzacyjny rzutu poddasza budynku.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1-zapytanie.doc (DOC, 16.50Kb) 2011-09-02 15:10:05 462
zalaczniki.zip (ZIP, 2.70Mb) 2011-09-02 15:10:05 471
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
24 sie 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Hrywniak

Data publikacji:
02 wrz 2011, godz. 15:10

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
14 wrz 2011, godz. 09:31