Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych łazienki i gabinetu zabiegowego w SP ZOZ w m. Smołdzino.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Likwidacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Smołdzino, dn. 04 lipca 2011 r.
ul. Bohaterów Warszawy 30, 76-214 Smołdzino
TEL. 059 8117265
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. modernizacji łazienki oraz gabinetu zabiegowego w SP ZOZ w m. Smołdzino.


I. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Likwidacji
ul. Bohaterów Warszawy 30, 76-214 Smołdzino
TEL. 059 8117265
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja toalety oraz gabinetu zabiegowego w SP ZOZ
w m. Smołdzino.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac modernizacyjnych łazienki i gabinetu zabiegowego w SP ZOZ w m. Smołdzino obejmuje:

1) Prace rozbiórkowe (demontaż ścianek działowych- łącznie 16 m2, demontaż drzwi, wywóz gruzu);
2) Położenie glazury (34 m2 - ściany) i terakoty (8m2 - podłoga);
3) Położenie nowej instalacji elektrycznej;
4) Wymiana instalacji hydraulicznej i grzewczej;
5) Montaż nowych drzwi (2szt.);
6) Malowanie sufitu (8m2);
7) Biały montaż (miska ustępowa wisząca, bidet, umywalka), uchwyty dla niepełnosprawnych;
8) Gabinet zabiegowy - rozebranie ścianki działowej, malowanie, położenie glazury i terakoty.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 29 lipca 2011 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
aktualny odpis z właściwego rejestru,
podpisana czytelnie przez Wykonawcę.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 8.07.2011 do godz. 15:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej z datą nie wcześniejszą niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
nt. procedury – Agnieszka Walotek-Janka
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
tel. 59 811 72 15
nt. przedmiotu zamówienia – Pan Krzysztof Lewicki
tel. 59 811 73 76
SP ZOZ, ul. Ogrodowa 12, 76-214 Smołdzino

VIII. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /-/ Kierownik jednostki
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               p.o. mgr Małgorzata Żebrowska


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
formularz ofertowy.doc (DOC, 15.50Kb) 2011-07-04 08:20:10 475
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
01 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
04 lip 2011, godz. 08:20

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
04 lip 2011, godz. 08:20