Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 30 listopada 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Smołdzino, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Smołdzino.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy:

          - z dnia 27 października 2015 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2015 rok,

  • w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”,

  • w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,

  • w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,

  • w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku rolnego,

  • w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/2015 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2016 rok.

 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 5. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli doraźnej w zakresie wykonania inwestycji pn. ,,Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino”.

 6. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej za 2014 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej.

 7. Wolne wnioski i informacje.

 8. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                                              Rady Gminy

                                                                                                                                       /-/Marek Krystjańczuk

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Edyta Szczkarewicz

Data wytworzenia:
20 lis 2015

Osoba dodająca informacje

Edyta Szczekarewicz

Data publikacji:
20 lis 2015, godz. 14:32

Osoba aktualizująca informacje

Edyta Szczekarewicz

Data aktualizacji:
20 lis 2015, godz. 14:32