Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Smołdzino informuje, że w 2012 roku Gmina Smołdzino zamierza ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie finansowe NFOŚiGW przeznaczone jest na zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Dofinansowanie uzyskają przydomowe biologiczne oczyszczalnie obsługujące maksymalnie 50 użytkowników.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże jego finalnymi odbiorcami będą właściciele budynków, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni komunalnych.

W przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji od właścicieli budynków wymagany będzie wkład własny wynoszący 10% kosztów związanych z budową oczyszczalni.
Pozostałe 45% kosztów budowy oczyszczalni może być sfinansowane pożyczką udzieloną na okres nie dłuższy niż 15 lat przy oprocentowaniu pożyczki w skali roku 3,5%.

 

Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się:
• obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzania ścieków jest ekonomicznie uzasadniona (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).
• obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
• obszary, dla których przed 2020 rokiem został, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków.
•nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

W ramach programu finansowane będą kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią deklaracje zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach zgodności.
Wykonanie inwestycji zostanie zlecone przez Gminę specjalistycznej firmie wybranej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Właściciele nieruchomości zainteresowani budową przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu proszeni są o złożenie zgłoszenia wstępnej deklaracji w terminie do dnia 10 marca 2012 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino.

Ankieta

https://smoldzino.bip.alfatv.pl:444/unzip/1754
 


 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ankieta rekrutacyjna.odt (ODT, 14.48Kb) 2012-02-28 14:54:15 482
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Fleszer

Data wytworzenia:
16 lut 2012

Osoba dodająca informacje

Adam Fleszer

Data publikacji:
28 lut 2012, godz. 14:54

Osoba aktualizująca informacje

Adam Fleszer

Data aktualizacji:
29 lut 2012, godz. 09:40