Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Remont mostu przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy Gmina Smołdzino.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                                                                                     Smołdzino, dn. 14 lutego 2012 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont mostu przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy Gmina Smołdzino.

2. Zakres przedmiotu zamówienia zgodny z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 27.02.2012 r. do godz. 13:00.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w ciągu siedmiu dni drogą pocztową oraz faxem.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Pani Halina Poleszak;
tel. 59 811 72 15, e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1;
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 2;
3. Przedmiar robót – załącznik nr 3;
4. Rys. nr 1 – załącznik nr 4;
5. Rys. nr 2 – załącznik nr 5;
6. Rys. nr 3 – załącznik nr 6;
7. Rys. nr 4 – załącznik nr 7;
8. Rys. nr 5 – załącznik nr 8;
9. Inwentaryzacja, opinia techniczna – załącznik nr 9.                                                                                                                                                                          /-/ Wójt Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                            Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Rys. nr 1.pdf (PDF, 104.44Kb) 2012-02-14 10:49:03 431
Rys. nr 2.pdf (PDF, 107.99Kb) 2012-02-14 10:49:03 445
SST zaA nr 2.pdf (PDF, 397.60Kb) 2012-02-14 10:49:03 627
Rys. nr 3.pdf (PDF, 116.56Kb) 2012-02-14 10:49:03 443
Rys. nr 4.pdf (PDF, 120.55Kb) 2012-02-14 10:49:03 443
Rys. nr 5.pdf (PDF, 119.10Kb) 2012-02-14 10:49:03 454
formularz ofertowy.odt (ODT, 18.10Kb) 2012-02-14 10:49:03 434
formularz ofertowy.pdf (PDF, 36.76Kb) 2012-02-14 10:49:03 445
Inwentaryzacja, opinia techniczna, rozwiA zania projektowe.pdf (PDF, 5.17Mb) 2012-02-14 10:49:03 1377
ponowny wybA r oferty najkorzystniejszej-remont mostu.odt (ODT, 151.78Kb) 2012-02-14 10:49:03 447
Przedmiar robA t.pdf (PDF, 31.46Kb) 2012-02-14 10:49:03 493
wynik.odt (ODT, 160.12Kb) 2012-02-14 10:49:03 492
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
06 lut 2012

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
14 lut 2012, godz. 10:49

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
06 mar 2012, godz. 10:42