Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Roboty budowlane rozbiórkowe na działce nr 631/2 w miejscowości Smołdzino - trzech budynków, w tym: dwóch budynków gospodarczych oraz budynek "pałacu" wraz z segregacją, utylizacją i kruszeniem odzyskanego materiału. Uwaga! Wynik.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                                                                                             Smołdzino, dn. 13 marca 2012 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane rozbiórkowe trzech budynków istniejącej zabudowy, której stan techniczny jest niedostateczny i wyklucza dalsze jej użytkowanie. Rozbiórka obiektu pałacu wymaga przyjęcia metody zabezpieczenia w trakcie robót rozbiórkowych sąsiedniego budynku oficyny – budynku mieszkalnego.

1. Przedmiotem zamówienia są:
Roboty budowlane rozbiórkowe na działce nr 631/2 w miejscowości Smołdzino - trzech budynków, w tym: dwóch budynków gospodarczych oraz budynek "pałacu"
wraz z segregacją, utylizacją i kruszeniem odzyskanego materiału.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 19.03.2012 r. do godz. 13:00.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w ciągu pięciu dni drogą pocztową oraz faxem.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Pani Halina Poleszak;
tel. 59 811 72 15, e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1;
2. Kopia mapy syt. - wys. działki nr 631/2 wraz z oznaczeniem istniejącej zabudowy.Do dyspozycji zainteresowanych oferentów pozostaje dokumentacja ekspertyzy technicznej oraz projekt techniczny rozbiórki, które udostępniamy w Urzędzie Gminy Smołdzino przy ul. Kościuszki 3 w pokoju nr 6.


                                                                                                                                                                                                                                            /-/ Wójt Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                                                                                                  Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 1.pdf (PDF, 412.09Kb) 2012-03-13 08:59:54 495
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 2.pdf (PDF, 305.29Kb) 2012-03-13 08:59:54 489
WYCIA G Z PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBIA RKI 2 BUDYNKA W MIESZKALNYCH BUDYNKU USA UGOWEGO i BUDYNKU GOSPODARCZEGO.odt (ODT, 28.05Kb) 2012-03-13 08:59:54 706
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 3.pdf (PDF, 505.58Kb) 2012-03-13 08:59:54 480
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 4.pdf (PDF, 303.90Kb) 2012-03-13 08:59:54 513
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 5.pdf (PDF, 621.22Kb) 2012-03-13 08:59:54 466
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 6.pdf (PDF, 312.87Kb) 2012-03-13 08:59:54 480
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 7.pdf (PDF, 339.83Kb) 2012-03-13 08:59:54 473
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 8.pdf (PDF, 304.33Kb) 2012-03-13 08:59:54 505
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 9.pdf (PDF, 306.94Kb) 2012-03-13 08:59:54 473
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 10.pdf (PDF, 318.25Kb) 2012-03-13 08:59:54 494
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 11.pdf (PDF, 309.11Kb) 2012-03-13 08:59:54 485
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 12.pdf (PDF, 434.66Kb) 2012-03-13 08:59:54 467
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 13.pdf (PDF, 299.55Kb) 2012-03-13 08:59:54 492
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 14.pdf (PDF, 1.10Mb) 2012-03-13 08:59:54 486
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 15.pdf (PDF, 360.93Kb) 2012-03-13 08:59:54 481
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 16.pdf (PDF, 346.05Kb) 2012-03-13 08:59:54 482
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 17.pdf (PDF, 308.23Kb) 2012-03-13 08:59:54 476
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 18.pdf (PDF, 318.06Kb) 2012-03-13 08:59:54 481
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 19.pdf (PDF, 307.92Kb) 2012-03-13 08:59:54 492
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 20.pdf (PDF, 321.61Kb) 2012-03-13 08:59:54 494
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 22.pdf (PDF, 675.15Kb) 2012-03-13 08:59:54 474
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 23.pdf (PDF, 727.31Kb) 2012-03-13 08:59:54 475
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 24.pdf (PDF, 408.46Kb) 2012-03-13 08:59:54 477
pdf Inwentarzacja Smoldzino-Model.pdf 25.pdf (PDF, 559.52Kb) 2012-03-13 08:59:54 605
wynik.odt (ODT, 158.94Kb) 2012-04-19 10:02:18 571
wzA r formularza zapytania ofertowego.odt (ODT, 18.75Kb) 2012-03-13 08:59:54 444
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
01 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
13 mar 2012, godz. 08:59

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
19 kwi 2012, godz. 10:02